Hoewel de gemeente geen eigenaar is van private en semi-publieke laadlocaties, zijn ze wel onderdeel van het totale laadnetwerk. De omvang, aard en verwachte groei van deze delen heeft invloed op de eisen aan het publieke deel. Gemeenten kunnen private laadinfra stimuleren, bijvoorbeeld door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen.

Om die reden hebben de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en MRA-e het initiatief genomen om een brochure uit te brengen over de plaatsing van laadinfra voor VvE’s. Bij de brochure hoort ook een juridische toolkit. Gemeenten kunnen deze documenten aanbieden aan VvE’s.

Vanuit de NAL is er ook aandacht voor het private deel van laadinfra. Samenwerkingsregio’s houden hier bij het opstellen van hun Regionale Aanpak Laadinfrastructuur rekening mee. Een stimulans voor VvE’s kan dus ook vanuit de samenwerkingsregio’s komen.

Meer informatie vind je op de website vveladen.nl

Meer informatie over de verhouding tussen het publieke en private deel van laadinfra is te lezen in de Handreiking Visie en Beleid.