17 januari 2020

03. Stimuleren van private laadinfra: brochure voor VvE’s

Hoewel de gemeente geen eigenaar is van private en semi-publieke laadlocaties, zijn ze wel onderdeel van het totale laadnetwerk. De omvang, aard en verwachte groei van deze delen heeft invloed op de eisen aan het publieke deel. Gemeenten kunnen private laadinfra stimuleren, bijvoorbeeld door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen. Om die reden hebben de […]

03. Stimuleren van private laadinfra: brochure voor VvE’s Meer lezen »

Elektrisch vervoer in cijfers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt maandelijks een overzicht samen van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in cijfers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland flink toegenomen. In 2011 waren er slechts 1.658 elektrische voertuigen geregistreerd (personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen, driewieligen

Elektrisch vervoer in cijfers Meer lezen »

Aan de slag met snelladers

Snelladen is sterk in ontwikkeling; er komen steeds meer laadpunten met een vermogen boven de 43kW, tot zelfs 350 kW. Snelladers blijken een belangrijke schakel in de laadbehoefte, voor zowel particuliere EV-rijders als voor ondernemers met een elektrisch wagenpark. EV-rijders hebben vier redenen om te willen snelladen: Bij het afleggen van langere afstandenDe EV-rijder die

Aan de slag met snelladers Meer lezen »

Realisatie van een laadplein

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om naast individuele laadpalen ook laadpleinen aan te leggen. Men spreekt van een laadplein wanneer er meer dan twee laadpunten op eenzelfde netaansluiting zitten. De laadpalen delen dus dezelfde voeding. Dit is een efficiënte manier om te voldoen aan de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur. Waarom kiezen gemeenten voor een laadplein?Dankzij

Realisatie van een laadplein Meer lezen »

Exploiteren en beheren van laadpalen

De gemeente maakt afspraken met exploitant(en) van laadpalen over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom het exploiteren en beheren van de laadpalen. Dit wordt bij alle uitvoeringsmodellen al vooraf gedaan, bijvoorbeeld via aanbestedingsdocumenten, overeenkomsten, beleidsregels en/of vergunningen. Denk aan de volgende zaken: Juridisch en economisch eigendom van de oplaadpalen; Maximale laaddiensttarieven; Communicatie over laaddiensttarieven voor

Exploiteren en beheren van laadpalen Meer lezen »

Parkeren en handhaven

Bij het opstellen van beleid rond parkeervakken met laadpalen, zijn twee zaken belangrijk: gewenste maximale parkeerduur en verkeersbesluiten. Maximumparkeerduur op oplaadvakMeestal zal een maximumparkeerduur voor het opladen van elektrische auto’s op een oplaadvak niet aan de orde zijn. Uitzondering hierop zijn de snellaadpunten. Deze zijn bedoeld om in korte tijd auto’s op te laden. Per

Parkeren en handhaven Meer lezen »

Plaatsen van laadpalen

Doorgaans zorgt de exploitant voor alle stappen die nodig zijn om een laadpaal daadwerkelijk te kunnen plaatsen. De gemeente kan in dit proces zorgen voor snelle verstrekking van de vergunningen. Ook is de inrichting van de laadlocatie vaak een gemeentelijke taak. De gemeente plaatst de bebording en brengt eventueel belijning aan op het parkeervak. Soms

Plaatsen van laadpalen Meer lezen »

Inrichting locatie laadpaal

Naast overwegingen om de locatie te bepalen, zijn er ook aandachtspunten voor de inrichting hiervan. Het meest toegepast is een laadpaal met twee aansluitingen, zodat twee voertuigen gelijktijdig kunnen laden. Bij de uitwerking van de locatie van het oplaadpunt moeten afwegingen gemaakt worden over de aanleg en inpassing in detail. Een aantal aspecten is hiervoor

Inrichting locatie laadpaal Meer lezen »