Aan de slag met snelladen: handreiking nu beschikbaar

Laden van elektrisch vervoer op hogere vermogens is sterk in ontwikkeling. Snelladen zorgt ervoor dat EV-rijders snel, vaak en zeker kunnen laden. Om gemeenten te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en uitvoering, is nu de Handreiking Snelladen Elektrisch Vervoer beschikbaar. Deze komt voort uit de NAL – Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Snelladen blijkt een belangrijke schakel te zijn in de laadbehoefte, voor zowel particuliere EV-rijders als voor ondernemers met een elektrisch wagenpark. Bij personen- en lichte bedrijfswagens wordt van snelladen gesproken als laadinfrastructuur vermogens levert van 43 kW tot 350 kW. Het eerste deel van de handreiking geeft een introductie op snelladen: wat is het, door wie wordt er gebruik van gemaakt en wat zijn de uitdagingen? In het tweede deel komt de rol van gemeenten aan bod: welke keuzes zijn er te maken, binnenstedelijk en langs N-wegen en snelwegen?

De handreiking helpt:

  • Passende keuzes maken rond gemeentelijke visie en beleid om snellaadinfrastructuur in te passen binnen de totale laadinfrastructuur;
  • Te leren van de keuzes van anderen;
  • Weloverwogen aan te sluiten op regionale activiteiten;
  • Bij te dragen aan een landelijk, uniform netwerk van snellaadinfrastructuur;
  • Rekening te houden met (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst, zoals de komst van zero-emissiezones.

Naar de Handreiking Snelladen

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met: Allego; ANWB; APPM; ElaadNL; Engie; Evconsult; Fastned; gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Utrecht; Hogeschool van Amsterdam; Ionity; Lidl; Mister Green; MRA-e; NAL regio’s Brabant/Limburg en Gelderland/Overijssel; Over Morgen; Pitpoint; Rijkswaterstaat; Shell; Stedin; Total; Vattenfall; Vereniging Elektrische Rijders (VER).