Aan de slag

     Handreiking realisatie laadpleinen

Handreiking realisatie laadpleinen helpt om overzicht te krijgen en behouden bij het realiseren van laadpleinen. In de handreiking worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Initiatief of aanvraag
Zowel gemeenten als CPO’s kunnen het initiatief nemen om een laadplein te realiseren. De sleutel tot succes is een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de markt!

Stap 2: Afwegingen voor een laadplein
Of een laadplein het juiste instrument is om de laadbehoefte in te vullen bepaal je aan de hand van verschillende factoren: uitrolstrategie, ruimtelijke mogelijkheden, verkeersstromen, schaalbaarheid, facilitering gebruikers, financiële afwegingen, wenselijkheid slim laden.

Stap 3: Locatiekeuze
In deze stap wordt ingegaan op vragen als: Wat is een juiste locatie voor het laadplein? Wat is technisch mogelijk en waar is voldoende laadvraag?

Stap 4: Opstellen uitvraag
Na de locatiekeuze stelt de gemeente de opties en basiseisen van het laadplein vast. Deze kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een Programma van Eisen. Dat kan worden gebruikt bij een uitvraag aan de markt of voor het stellen van kaders waarbinnen een CPO een laadplein kan realiseren.

Stap 5 t/m 9: Vervolgstappen
De uitvraag wordt vervolgens met de markt gedeeld door bijvoorbeeld een aanbesteding of een enkelvoudige uitvraag aan de markt. De gemeente kan vervolgens de benodigde besluitvorming in gang zetten, zoals het verkeersbesluit. Zodra de vergunningen in orde zijn, kan de CPO worden gecontracteerd. Tenslotte kan de CPO overgaan tot realisatie en het laadplein in bedrijf stellen voor exploitatie.

     Bassiset DC-laadinfrastructuur

Een goede DC-laadinfrastructuur maakt het voor alle soorten voertuigen mogelijk om snel te laden. Daarmee is het onmisbaar voor de transitie naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ laat zien welke eisen je kunt stellen aan het laden op hoog vermogen.

     Bassiset AC-laadinfrastructuur

Laadpalen die geschikt zijn voor V2G zijn doorgaans DC-laadpalen. Het toepassen van V2G op AC-laadpalen is ook in ontwikkeling. Voor meer informatie over het aanleggen van AC-laadinfrastructuur verwijzen we je graag door naar de Basisset AC-laadinfrastructuur. De technische en organisatorische keuzes en de afspraken die je maakt met de uitvoerder staan hierin beschreven. 

     Gouden lessen uit de Proeftuin Slimme Laadpleinen

Tijdens de Proeftuin Slimme Laadpleinen zijn ervaringen over opschaling van laadpleinen gevat in de brochure ‘Gouden lessen uit de Proeftuin Slimme Laadpleinen’Deze lessen hebben betrekking op de realisatiefase. Dit zijn lessen over het installeren van slimme technieken op een laadplein en over het realiseren van laadpleinen in het algemeen.

     V2X als verdienmodel

Vehicle to Everything (V2X) houdt in dat een elektrische auto de opgeslagen energie niet alleen gebruikt om te rijden, maar ook – net als een batterij – terug kan geven aan het net, een huishouden, een bedrijf of zelfs andere auto’s. Zo kun je op de momenten dat de vraag naar elektriciteit groot is, de opgeslagen stroom in de auto gebruiken en wordt overbelasting van het net voorkomen. Hoe kun je als gemeente condities scheppen om V2X mogelijk te maken, zodatmarktpartijen hun businessmodellen kunnen ontwikkelen? Lees hier het rapport V2X als verdienmodel.

     Handreiking realisatie laadpleinen

Handreiking realisatie laadpleinen helpt om overzicht te krijgen en behouden bij het realiseren van laadpleinen. In de handreiking worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Initiatief of aanvraag
Zowel gemeenten als CPO’s kunnen het initiatief nemen om een laadplein te realiseren. De sleutel tot succes is een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de markt!

Stap 2: Afwegingen voor een laadplein
Of een laadplein het juiste instrument is om de laadbehoefte in te vullen bepaal je aan de hand van verschillende factoren: uitrolstrategie, ruimtelijke mogelijkheden, verkeersstromen, schaalbaarheid, facilitering gebruikers, financiële afwegingen, wenselijkheid slim laden.

Stap 3: Locatiekeuze
In deze stap wordt ingegaan op vragen als: Wat is een juiste locatie voor het laadplein? Wat is technisch mogelijk en waar is voldoende laadvraag?

Stap 4: Opstellen uitvraag
Na de locatiekeuze stelt de gemeente de opties en basiseisen van het laadplein vast. Deze kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een Programma van Eisen. Dat kan worden gebruikt bij een uitvraag aan de markt of voor het stellen van kaders waarbinnen een CPO een laadplein kan realiseren.

Stap 5 t/m 9: Vervolgstappen
De uitvraag wordt vervolgens met de markt gedeeld door bijvoorbeeld een aanbesteding of een enkelvoudige uitvraag aan de markt. De gemeente kan vervolgens de benodigde besluitvorming in gang zetten, zoals het verkeersbesluit. Zodra de vergunningen in orde zijn, kan de CPO worden gecontracteerd. Tenslotte kan de CPO overgaan tot realisatie en het laadplein in bedrijf stellen voor exploitatie.

     Bassiset DC-laadinfrastructuur

Een goede DC-laadinfrastructuur maakt het voor alle soorten voertuigen mogelijk om snel te laden. Daarmee is het onmisbaar voor de transitie naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ laat zien welke eisen je kunt stellen aan het laden op hoog vermogen.

     Bassiset AC-laadinfrastructuur

Laadpalen die geschikt zijn voor V2G zijn doorgaans DC-laadpalen. Het toepassen van V2G op AC-laadpalen is ook in ontwikkeling. Voor meer informatie over het aanleggen van AC-laadinfrastructuur verwijzen we je graag door naar de Basisset AC-laadinfrastructuur. De technische en organisatorische keuzes en de afspraken die je maakt met de uitvoerder staan hierin beschreven. 

     Verdienmodellen V2G

In dit rapport laten we zien waar volgens de marktpartijen en betrokken gemeenten kansen en barrières liggen voor de doorontwikkeling van de techniek en business modellen rondom V2G laden. Dit doen we op basis van de plekken waar daadwerkelijk met V2G aan de slag is gegaan: In Utrecht, Culemborg en Lelystad. Hier zijn de afgelopen jaren praktijkervaringen opgedaan met de techniek en (software)ontwikkeling.

     Gouden lessen uit de Proeftuin Slimme Laadpleinen

Tijdens de Proeftuin Slimme Laadpleinen zijn ervaringen over opschaling van laadpleinen gevat in de brochure ‘Gouden lessen uit de Proeftuin Slimme Laadpleinen’Deze lessen hebben betrekking op de realisatiefase. Dit zijn lessen over het installeren van slimme technieken op een laadplein en over het realiseren van laadpleinen in het algemeen.