Aanbestedingsoverzicht voor plaatsing laadinfrastructuur

Overal in het land worden steeds meer aanbestedingen uitgezet voor de plaatsing van laadinfrastructuur. Dat vraagt om overzicht. Waar loopt welke aanbesteding? Wie zijn betrokken? Om hoeveel laadpunten gaat het? En wanneer lopen de concessies af? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen heeft NKL gebundeld in een aanbestedingsoverzicht (juni 2022).

Waarom een aanbestedingsoverzicht?
Aanbestedingen zijn belangrijk voor de uitrol van laadinfrastructuur. Door overzicht te bieden waar welke aanbestedingen lopen en hoe anderen het aanpakken, kunnen partijen van elkaar leren.

Voor wie?
Het aanbestedingsoverzicht is vooral bedoeld voor gemeenten. Zij kunnen bijvoorbeeld zien welke partijen betrokken zijn. Of wanneer in hun regio een aanbesteding eindigt, zodat ze in de toekomst misschien kunnen aansluiten bij een nieuwe aanbesteding. Daarnaast is het overzicht ook interessant voor commerciële partijen, zoals CPO’s.

Waar bestaat het aanbestedingsoverzicht uit?
Het overzicht bestaat uit een interactieve kaart en tabellen met daarin de regionaal georganiseerde aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur, de aanbesteding snelladen in Utrecht en de aanbesteding voor laadinfrastructuur in parkeergarages in Rotterdam. In alle aanbestedingen gaat het om concessies, waarbij één partij het exploitatierecht verkrijgt voor een bepaalde periode.

Aanbestedingskenmerken
Hieronder staan de belangrijkste aanbestedingskenmerken per concessiegebied samengevat.

ConcessiegebiedStreefaantal
laadpunten
Einde plaatsingstermijn Einde exploitatietermijn
Groningen en Drenthe1.00001-06-2022 01-06-2029
MRA-e14.00031-12-202131-12-2029
Utrecht2.50031-12-202331-12-2029
Brabant en Limburg4.50031-07-202220-07-2030
Gelderland-OverijsselNiet gedefinieerd01-07- 2025 01-07-2032
Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland4.50030-06-202430-06-2029
AmsterdamGeen streefgetal bekend16-12-202216-06-2028
Fryslân1.400 laadpunten (700 laadpalen), met optie om uit te breiden naar 850 laadpalen30-11-2024 30-11-2031
Sudwest Fryslân50006-12-202506-12-2025
Rotterdam (parkeergarages)1.00001-09-2023 (verwachting)01-09-2026
Utrecht (snelladen)19 locatiesn.v.t.31-12-2031

Meer kenmerken, zoals gunningscriteria, laadprijs, innovaties of risicomanagement, zijn terug te vinden in de onderstaande overzichten. Deze zijn gerangschikt in aanbestedingskenmerken van elk zes concessiegebieden. 

  • Ga naar overzicht 1
    Aanbestedingskenmerken voor de concessiegebieden Groningen en Drenthe, MRA-e, Utrecht, Brabant en Limburg, en Gelderland-Overijssel.
  • Ga naar overzicht 2
    Aanbestedingskenmerken voor de concessiegebieden Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland, Amsterdam, Fryslân, Sudwest Fryslân, Rotterdam (parkeergarages) en Utrecht (snelladen).

Concessiekaart                                         
Naast de overzichtstabellen is ook een kaart ontwikkeld. Deze biedt een geografisch overzicht van de gemeenten waar laadinfrastructuur via concessies wordt gerealiseerd. De concessiekaart is interactief en geeft extra informatie, zoals de concessiehouder, het aantal laadpunten, de netbeheerder en de einddatum van exploitatie.

Klik op de kaart voor een interactief overzicht.

Modal Title

Welke conclusies kunnen we uit het aanbestedingsoverzicht trekken? 
Het overzicht toont ook hoe de aanbestedingen zich ontwikkelen. Een vergelijking tussen de kaart van 2019 en 2022 laat bijvoorbeeld zien dat het aantal aanbestedingen toeneemt en dat ook steeds meer gemeenten per aanbesteding zijn aangesloten. Daarnaast zien we dat ongeveer een derde van de gemeenten nog het vergunningmodel gebruikt in plaats van het concessiemodel.

Klik op de afbeedling voor een vergroting.

Meer weten?