Nieuw afwegingskader: Waar en hoe kun je het beste snelladers plaatsen?

Snelladen is een essentieel onderdeel van de laadinfrastructuur. Om de transitie naar elektrisch vervoer optimaal te ondersteunen, moet je als gemeente dus ook met snelladers aan de slag. Waar en hoe kun je het beste snelladers plaatsen binnen je openbare laadinfrastructuur? Met dit afwegingskader vind je het antwoord.

Snelladers nemen meer ruimte in en belasten het net meer dan reguliere laadpalen. Ook gaat het vaak om hogere investeringen en langere plannings- en realisatietermijnen. Dat maakt de beleidsontwikkeling voor een snel laadinfrastructuur anders dan voor je reguliere laadinfrastructuur.

Aan de slag
Het afwegingskader binnenstedelijk snelladen richt zich met name op personenvervoer en commerciële logistiek die hierop lijkt, zoals bestelbussen. Het helpt je passende keuzes te maken voor visie en beleid van jouw gemeente.
Voordat je begint, moet je eerst een beeld hebben over hoe groot de behoefte aan snelladers in jouw gemeente is. De verschillende prognoses hiervoor, zijn te vinden in het afwegingskader. Daarna bepaal je welke rol je wilt aannemen. Hoe ambitieus ben je en hoeveel wil je aan de markt overlaten?

Door antwoord te geven op de volgende vragen, kun je weloverwogen keuzes maken:

  • Welke doelgroep(en) in jouw gemeente heeft behoefte aan snellaadinfra?
  • Welk vermogen heeft de snellader nodig?
  • Welke locaties zijn geschikt?
  • Komt de snellader op privaat of (semi)publieke grond te staan?
  • Voor welk type samenwerkingsmodel kies je in de uitvoering?

Omdat marktpartijen snelladers graag commercieel willen exploiteren, kun je aanvragen verwachten voor de realisatie. Dit mag niet via een een-op-een-transactie afgewikkeld; worden,  andere partijen moeten kunnen meedingen. Daarom is het zelfs voor gemeenten die op dit moment nog geen actieve rol willen innemen wel noodzakelijk om beleid op te stellen.

Meer weten?
Als je nog niet zo thuis bent in het onderwerp, vind je in de bijlage ‘context snellaadinfrastructuur’ van het afwegingskader meer informatie over welke uitdagingen er spelen en welke partijen betrokken zijn.