‘Afwegingskader verlengd private aansluitpunten’ ondersteunt gemeenten

Hoe kunnen gemeenten verlengd private aansluitpunten (VPA’s) op een technisch verantwoorde en veilige manier toepassen? Hier helpt het Afwegingskader VPA’s bij.

Waarom dit afwegingskader?
De behoefte aan laadinfrastructuur neemt toe. Eén van de vormen van private laadinfrastructuur is het verlengd privaat aansluitpunt (VPA). Bij VPA bevindt de laadlocatie zich in de publieke ruimte en het laadpunt wordt gevoed via een kabel die op een private netaansluiting van een woonhuis (of bedrijfspand) is aangesloten. Gemeenten krijgen steeds meer aanvragen voor VPA’s en hebben vragen hoe ze de juiste afweging kunnen maken tussen wel of niet toestaan.

Voor wie?
Het afwegingskader is bedoeld voor gemeenten en andere overheden die met VPA-aanvragen te maken hebben.  

Wat staat erin?
Het rapport somt alle afwegingen op om VPA’s wel of niet toe te staan, voor achtereenvolgens ruimtelijke, juridische, organisatorische, financiële en technische (veiligheids)aspecten. Daarnaast geeft het een overzicht van (technische) eisen die een gemeente kan stellen als een bewoner een VPA realiseert.

Landelijk advies NAL ten aanzien van VPA’s
Het wel of niet toestaan van een VPA is de bevoegdheid van gemeenten. De NAL-regio’s, belast met de realisatie van een netwerk van (publieke) laadinfrastructuur, zien een VPA niet als een wenselijke ontwikkeling die bijdraagt aan de opschaling van het publieke laadnetwerk. De voordelen voor het individu wegen niet op tegen de nadelen van het collectief en uitrol van het publieke laadnetwerk. Een VPA in landelijk gebied met stedelijkheidsklasse 5 kan in sommige gevallen wel bijdragen aan het laadnetwerk. Als een gemeente overweegt om VPA toe te staan, dan is het raadzaam om rekening te houden met eventuele bestaande afspraken in concessies voor publieke laadpalen en de suggesties die in dit rapport staan. 

Wie zijn betrokken?
Het rapport is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgesteld door RoyalHaskoning DHV, in samenwerking met verschillende gemeenten (Krimpenerwaard, Venlo, Leeuwarden, Aa en Hunze en Utrecht) en de NAL-regio’s.

Wanneer verschenen?
Juli 2022.

Download het document ‘Hoe om te gaan met aanvragen voor verlengd private aansluitingen (VPA’s)?‘.