Alles over bedrijventerreinen

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven met (potentiële) laadbehoefte is gevestigd op een bedrijventerrein. Bedrijventerreinen variëren van logistiek tot industrie, gemengd terrein met verschillende soorten bedrijven, en scienceparken.

Enkele feiten op een rij:

 • Nederland telt ruim 4.000 bedrijventerreinen (exclusief zeehavens).
 • Bedrijventerreinen beslaan ruim 2,5% van het totale oppervlak van Nederland.
 • 60% van het totale energiegebruik vindt plaats op bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen zijn actief in verduurzaming, onder andere door zonnepanelen en/of windmolens te plaatsen.
 • Een derde van de totale werkgelegenheid is geconcentreerd op bedrijventerreinen.
 • De sector (groot)handel, vervoer & opslag is verreweg de grootste ruimtegebruiker op bedrijventerreinen, gevolgd door de industrie, met veel vervoersstromen en in potentie elektrische logistiek.

Om te beginnen is het belangrijk om te weten van wie de grond is. Hierin zijn drie mogelijkheden:

 1. Bedrijven die gevestigd zijn op gemeentegrond, bijvoorbeeld met erfpacht. Bij het afsluiten van een erfpachtovereenkomst kun je als gemeente voorwaarden stellen, zoals realisatie van laadinfra.
 2. Bedrijven die grond huren van een andere partij, bijvoorbeeld een vastgoedpartij. Realisatie van laadinfra is afhankelijk van de verhuurder. Als gemeente heb je hier beperkte invloed op.
 3. Bedrijven die zelf grondeigenaar zijn. Het bedrijf heeft zelf de grootste controle over het realiseren van laadinfra. Jouw invloed als gemeente is beperkt.
Meer weten?
 • Neem contact op met SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, belangenbehartiger voor bedrijventerreinen) of PVB Nederland (Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, stimuleert energietransitie op bedrijventerreinen).

De kansen voor laadinfra lopen uiteen bij de diverse bedrijventerreinen:

 • Koploper-bedrijventerreinen zijn goed georganiseerde, ambitieuze terreinen die willen verduurzamen. In Nederland gaat het om honderden bedrijventerreinen. Ze zijn interessant als je snelle stappen wilt maken. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door deze ambitie te stimuleren.
 • Logistieke bedrijventerreinen en bedrijventerreinen in of nabij een zero-emissiezone voelen de meest urgentie om aan de slag te gaan. Zij moeten waarschijnlijk snel de overgang maken naar duurzamer vervoer. Als gemeente kun je contact zoeken, partijen voorbereiden en kijken waar je barrières kunt weghalen (ook met het oog op het aantrekkelijk houden van de locatie).
 • Relatief kleine bedrijventerreinen met beperkte logistiek en een beperkte organisatie. Bij deze bedrijventerreinen is het minder urgent om op korte termijn beleid te ontwikkelen.