Elektrische deelauto’s in landelijk gebied:

De sociale cohesie is echt uit de verf gekomen

Om onze ambities voor een duurzame toekomst te halen, neemt in verschillende gemeentes het aantal deelauto’s flink toe. Steeds meer deelauto-initiatieven bieden ook elektrische auto’s aan en veel initiatieven willen zelfs helemaal overstappen naar een volledig elektrisch wagenpark. Hoe gaan andere gemeentes in het land hier mee om?

NKL Nederland sprak met Willy Jansen, projectregisseur voor energietransitie en duurzaamheid in de Groningse gemeente Eemsdelta. Over hun duurzaam én sociaal initiatief de DeelSlee. Winnaar van de Natuur&Milieu Autodeel Award van 2023.

De gemeente Eemsdelta bestaat inmiddels uit 17 dorpen. De DeelSlee is in 2020 – voor de herindeling – gestart in de toenmalige gemeente Loppersum, samen met de 17 dorpsverenigingen, de zorgcoöperaties en de energiecoöperaties. 

Willy: “We zitten in een vrij landelijk gebied, het OV is beperkt en we moeten net als alle andere gemeenten af van fossiele brandstoffen. De toenmalige wethouder van Loppersum vroeg om een voorstel waarbij we de inwoners kennis lieten maken met elektrisch vervoer en waarbij we de sociale cohesie konden bevorderen. We moesten vooral niet te klein denken, vanuit het Nationaal Programma Groningen was er een flink budget aan extra middelen. Uiteindelijk kregen we twee miljoen euro toegekend om binnen 10 jaar in ieder dorp minimaal 2 deelauto’s te hebben.”

Eerlijk gezegd hadden we nog geen idee hoe we het concreet in moesten vullen

Het geld was geregeld. Maar hoe verder?

“Eerlijk gezegd hadden we nog geen idee hoe we het concreet in moesten vullen. We zaten met 35 mensen aan tafel: 17 vertegenwoordigers van de verenigingen dorpsbelangen en dan nog vertegenwoordigers van de gemeente, de zorgcoöperaties en de energiecoöperaties. Om het subsidiebedrag goed te borgen hebben we de corporatie DeelSlee opgericht met een algemeen en dagelijks bestuur. Zo beheren de bewoners eigenlijk zelf het geld en is DeelSlee echt van én voor de bewoners.”

De volgende fase

DeelSlee is in vijf dorpen begonnen met 2 deelauto’s. Inmiddels staan in alle dorpen minimaal 2, soms 3 deelauto’s. Willy: “Hiermee is deel één van de opdracht vervuld. We gaan nu de volgende fase in: hoe kunnen we onze eigen broek ophouden? Er is wel een grote gebruikersgroep van mensen die hier wonen en/of werken, maar er is nog geen dekkende business case. Het gebruik moet op veel plekken nog omhoog om inkomsten te genereren. Daarvoor moeten we meer inzicht krijgen in onze doelgroep; wat is de motivatie om wel of geen gebruik te maken van een deelauto? Dat is in een landelijk gebied toch anders dan in steden waar bijvoorbeeld een hoge parkeerdruk is.”

Vrijwilligers helpen en beheren

Op dit moment heeft DeelSlee 400 deelnemers. Bijzonder is dat de DeelSlee geheel door vrijwilligers wordt georganiseerd. Via een website kun je je aanmelden om gebruik te maken van een deelauto. Na je aanmelding komt een van onze vrijwilligers langs voor een fraudecheck en om je verder op weg te helpen. Willy: “Deze  vrijwilligers zijn ook onze ambassadeurs. Daarnaast heeft elke auto een beheerder, dit is ook een vrijwilliger die de auto in de gaten houdt en kijkt of deze opgeladen wordt. De vrijwilligers hebben veel contact met elkaar en met de andere dorpsgenoten. De sociale cohesie is echt wel uit de verf gekomen.”

Uiteindelijk hebben we samen met de gemeente locaties gevonden en onze eigen laadpalen geplaatst.

Waar parkeren en laden de DeelSlee auto’s?

De deelauto’s staan op vaste, goed bereikbare plekken en hebben allemaal een eigen laadpaal. Willy:,,De laadpalen waren nog wel even gedoe. We wilden eerst met een commerciële partij in zee, maar deze zagen geen commerciële waarde voor laadpalen in onze dorpen. Hier is veel tijd en energie in gaan zitten. Uiteindelijk hebben we samen met de gemeente locaties gevonden en onze eigen laadpalen geplaatst. We beheren deze zelf en we kopen de energie in van energiecoöperaties in de regio. Hierbij kijken we ook naar duurzaam opgewekt, slim en voordelig laden. De gebruiker ziet dit terug in de lage tarieven.”

Tips en trucs voor andere gemeenten?

Wil je ook aan de slag met elektrische deelauto’s in jouw gemeente? Dan is het aan te raden om tijd te nemen voor de pilotfase. Willy: ,,Wij hebben bewust voor 10 jaar gekozen. Opstarten kost veel tijd en als het eenmaal staat, heb je tijd nodig om het gebruik aan te jagen. Als je hier de tijd voor neemt, krijg je ruimte om je bestaansrecht te bewijzen. Sommige zaken zouden we ook anders aanpakken. Wij hebben deelauto’s geplaatst in de veronderstelling dat er dan wel gebruikers zouden komen. Met de kennis van nu zouden we daar misschien voorzichtiger in opereren. Dus pas dán auto’s plaatsen als je enige zekerheid hebt over het gebruik.”

Meer weten?
  • Wil je meer weten over de DeelSlee? Neem dan contact op met Willy via: jansen@eemsdelta.nl
  • Wil je het gebruik van elektrische deelauto’s stimuleren? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de campagne “Delen maakt je wereld mooier” gelanceerd. Het doel van deze campagne is om de houding van potentiële gebruikers van deelauto’s positief te beïnvloeden en hen enthousiast te maken om autodelen een keer te proberen. Kijk  hier hoe de campagne je kan helpen om het gebruik van deelauto’s te stimuleren. Ook kun je de gratis campagnematerialen gebruiken, deze vind je via deze link.
  • Wil je op de hoogte blijven van NKL Nederland en onze praktische kennisproducten om je verder te helpen bij het opstellen van je beleid? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.