Autodelen doe je duurzaam én met je buren!

Een lokaal initiatief met wortels in de gemeenschap werkt voor een gemeente heel prettig.

Om onze ambities voor een duurzame toekomst te halen, neemt in verschillende gemeentes het aantal deelautos flink toe. Steeds meer deelauto-initiatieven bieden ook elektrische autos aan en veel initiatieven willen zelfs helemaal overstappen naar een volledig elektrisch wagenpark. Hoe gaan andere gemeentes in het land hier mee om?

NKL Nederland sprak met Michiel van Esch van gemeente Zeist en Arnout van Dijk van MobiGo. Zeist is een van de koplopers op het gebied van elektrische deelauto’s. Het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een bewonersinitiatief en de gemeente.

Elektrisch autodelen in Zeist heeft de afgelopen 5 jaar een grote vlucht genomen. Beleidsadviseur Michiel van Esch: “Het begon eigenlijk in 2016 met het vaststellen van de brede milieuvisie door de gemeenteraad en de oprichting van het platform Samen Duurzaam Zeist. Dit platform maakte het ook mogelijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen.”

Elektrisch dus

Een van die initiatieven was het initiatief van betrokken inwoner Arnout van Dijk. Arnout: “Vanuit onze bewonersclub hadden we input gegeven aan de milieuvisie. Het was logisch dat we ook bij de uitvoering betrokken zouden zijn. We wilden dit met name doen op het gebied van duurzame mobiliteit. We zijn begonnen met het delen van bakfietsen. De stap naar autodelen was daarna niet zo groot. Dit wilden we uiteraard zo duurzaam mogelijk doen; elektrisch dus.”

Het begon met één auto in 2018, maar dankzij een subsidie vanuit Samen Duurzaam Zeist konden er begin 2019 nog zeven elektrische deelauto’s geplaatst worden. Arnout: “Samen met de buurten aan de Bergweg, in Den Dolder en Vollenhove. Inmiddels hebben we zo’n 25 deelauto’s en een transportbus en is in bijna elke wijk van Zeist een standplaats voor een of meerdere deelauto’s te vinden.”

Het begint allemaal in een buurt. Daar ontstaat de vraag.

Wortels in de gemeenschap

Het succes in Zeist is natuurlijk ook te danken aan de inzet van de gemeente. Michiel: “Zo’n lokaal initiatief met wortels in de gemeenschap werkt voor een gemeente heel prettig. De inwoners hebben voeling met lokale situaties en de lijnen kunnen heel kort blijven. Het bezwaar van deelauto’s zit met name vaak in het beschikbaar stellen van parkeer- en laadplekken. Door in die buurten te starten waar de vraag het grootst is, is de weerstand vanzelf minder en dit maakt de kans van slagen weer een stuk groter.”

Parkeren en laden

De auto’s van MobiGo zijn allemaal station-based. Dat betekent dat ze op een vaste plek parkeren en laden. Arnout: “Het begint allemaal in een buurt. Daar ontstaat de vraag. Samen met de gemeente ga je vervolgens zitten om te kijken waar de auto’s het beste kunnen komen te staan. Michiel: “Ik kijk of er bestaande parkeerplekken met laadpunten in de buurt zijn die nog niet volledig gebruikt worden of dat er een nieuwe laadpaal moet komen. Als er nieuwe plekken moeten komen, moet er een verkeersbesluit genomen worden.”

Auto’s delen met je buurtgenoten is een slimme, sociale en duurzame manier om mobiel te zijn.

Stimuleren en reguleren

Deelmobiliteit is belangrijk om Zeist leefbaar en bereikbaar te houden, zeker gezien de groei van de gemeente. Als meer bewoners en bezoekers (brom) fietsen en auto’s delen, zijn minder vervoermiddelen nodig. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid en zijn er minder (fiets)parkeerplaatsen nodig. Michiel: “Vanuit de gemeente kijken we dus ook hoe we het gebruik van deelauto’s verder kunnen stimuleren en reguleren. Vanaf 1 januari 2025 willen we dat alle deelauto’s elektrisch zijn. De auto’s van MobiGo en MyWheels zijn allemaal elektrisch maar we hebben ook nog benzineauto’s van GreenWheels staan. Van deze benzineauto’s gaan we de verkeersbesluiten intrekken. Om deelauto’s verder te stimuleren krijgen projectontwikkelaars 20% korting op de parkeernorm als elektrische deelauto’s onderdeel zijn van het bouwproject.”

Tip voor andere gemeenten

Wat begon als een lokaal buurtinitiatief is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke coöperatie met- naast Zeist- elektrische deelauto’s in de omliggende gemeenten: Soest, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en nog 15 andere gemeenten. Auto’s delen met je buurtgenoten is een slimme, sociale en duurzame manier om mobiel te zijn. Wat zijn tips voor andere gemeenten? Arnout: “Werk vraaggestuurd! Zo zijn wij ook begonnen. Op basis van buurtprofielen kun je inschatten welke wijken kansrijk zijn en kun je de vraag stimuleren met informatiebijeenkomsten e.d. Wij willen de lijnen tussen buurtbewoners, gemeente en aanbieders van laadpalen zo kort mogelijk houden, dan is de kans op succes het grootst.”

Meer weten?
  • Wil je meer weten over autodelen in Zeist? Neem dan contact op met Michiel en Arnout via: arnout@MobiGo.nu of 06-502 33 717
  • Wil je weten hoe je van deelauto’s een succes kunt maken? Kijk voor actuele informatie, veelvoorkomende situaties en praktische handvatten op onze online handreiking Elektrische deelauto’s.