Autodelen doe je duurzaam - praktijkvoorbeeld Rotterdam

Wacht niet af, neem een proactieve houding aan en ga in overleg met je aanbieders

Om onze ambities voor een duurzame toekomst te halen, neemt in verschillende gemeentes het aantal deelautos flink toe. Steeds meer deelauto-initiatieven bieden ook elektrische autos aan en veel initiatieven willen zelfs helemaal overstappen naar een volledig elektrisch wagenpark. Hoe zorgen we er nu voor dat er straks ook genoeg laadpunten zijn voor deze deelautos? Hoe pakken andere gemeenten in het land dit aan?

In gemeente Rotterdam kiezen ze voor een proactieve aanpak. NKL Nederland sprak met beleidsmedewerker Joep Vijgen.

Joep is sinds een half jaar werkzaam bij gemeente Rotterdam en werkt aan een nieuw beleidsstuk voor deelmobiliteit. Joep:,,Rotterdam groeit. De economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Deelvervoer is dan ook erg belangrijk voor Rotterdam. Net als veel andere gemeenten willen we dat in 2025 al onze deelauto’s elektrisch zijn.”

Deelauto’s in Rotterdam

In de praktijk blijkt dat de deelauto’s in Rotterdam veel gebruikt worden voor lange ritten door het hele land. Op dit moment zijn er verschillende aanbieders die een (elektrische) deelauto aanbieden. Naast aanbieders uit de markt, zijn er ook verschillende initiatieven waarbij een bewoner zijn auto verhuurt aan andere bewoners. In totaal zijn er nu ongeveer 650 deelauto’s, een groot deel is zone floating, ongeveer 250 auto’s zijn station based.

De auto’s die bewoners onderling delen zijn al volledig elektrisch, bij de auto’s van marktaanbieders moet nog een slag geslagen worden. Joep: “Als gemeente kiezen we voor een proactieve aanpak, we gaan het gesprek met deze aanbieders aan om te kijken waar laadpalen geplaatst kunnen worden en hoe we samen de overstap kunnen maken.”

Gelukkig is het in Rotterdam vrij makkelijk om laadpalen te plaatsen.

Laden en parkeren

“Deze gesprekken zijn erg constructief, de markt komt zelf met locatievoorstellen. Wij beoordelen deze en faciliteren waar mogelijk. Ook kijken we naar onze bestaande laadpalen, palen die in praktijk niet zo vaak gebruikt worden stellen we beschikbaar aan deelauto’s. Gelukkig is het in Rotterdam vrij makkelijk om laadpalen te plaatsen.
Omdat het maximum van het netwerk nog niet bereikt is, is er nog voldoende capaciteit. Ook het leggen van kabels en leidingen kan vrij snel, binnen 3 maanden zijn de meeste laadpalen wel gerealiseerd.”

De grootste uitdaging is, net als bij veel andere gemeenten, het verkeersbesluit. De parkeerdruk is al hoog in een stad als Rotterdam, dus waar laten we al deze deelauto’s parkeren? Joep: “Wat we nu vaak doen is dat we op geschikte locaties alvast laadpalen plaatsen, maar er nog geen verkeersbord bij zetten. Deelauto’s kunnen zo makkelijk op deze locatie toegevoegd worden, terwijl de parkeerplekken gewoon beschikbaar blijven voor parkeren. Hierdoor krijg je ook minder weerstand vanuit de buurt. Mocht de buurt wel willen afkruisen kan dat altijd nog”

Wacht niet af, neem een proactieve houding aan en ga in overleg met je aanbieders

Gebruik en markt stimuleren

In het nieuwe beleidsstuk waar Joep aan werkt, wordt ook flink ingezet op het stimuleren van het gebruik van deelmobiliteit in de breedste zin van het woord. Joep: “Door deelmobiliteit meer als alternatief vervoer te promoten, willen we het gebruik stimuleren. We willen zoveel mogelijk Rotterdammers goede ervaringen laten opdoen en bewust maken van de voordelen. Zo organiseren we bijvoorbeeld gratis proefsessies. Goede ervaringen worden over het algemeen altijd gedeeld met vrienden en familie, dus zo kun je als gemeente ook de vraag naar elektrisch deelvervoer stimuleren. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe vormen van deelmobiliteit, we dagen de markt dan ook graag uit om met verrassende initiatieven te komen.”

Wacht niet af

Joep heeft er veel vertrouwen in dat alle deelauto’s in 2025 helemaal elektrisch zijn: ,,Het gesprek met de aanbieders is constructief, er is voldoende laadcapaciteit en ook de markt is weer een stukje verder: er komen weer steeds meer elektrische auto’s beschikbaar. Zijn tip voor andere gemeenten? “Wacht niet af, neem een proactieve houding aan en ga in overleg met je aanbieders. Houd dit overleg in stand en dan kun je er samen voor zorgen dat de ambities voor 2025 gehaald worden.”

Meer weten?

NKL Nederland zet zich in voor een passende laadinfrastructuur in Nederland, ook voor deelauto’s. Met het programma ‘Versnellen van de groei en transitie elektrische deelauto’s’ brengen we de kansen en uitdagingen in kaart en koppelen we overheden, deelauto-initiatieven, CPO’s, netbeheerders en gebruikers aan elkaar. Op basis hiervan ontwikkelen we praktische kennisproducten die jou verder kunnen helpen bij het opstellen van je beleid. Wil je op de hoogte blijven of input geven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.