Basisset AC-laadinfrastructuur gepresenteerd

Op 20 april is tijdens het NKL-webinar EVen Bijpraten de Basisset AC-laadinfrastructuur gepresenteerd. Met deze set documenten kunnen gemeenten en andere partijen goed voorbereid een overeenkomst voor laadpalen afsluiten.

Voordat een laadpaal daadwerkelijk in de grond staat, gaan daar tal van technische en organisatorische keuzes aan vooraf. Als je van de basisset gebruikmaakt, weet je precies waar je aan moet denken. De Basisset AC-laadinfrastructuur bestaat uit drie delen:

Waarom deze update?

De laatste versie van de basisset verscheen in 2018. In de wereld van laadinfrastructuur gaan de ontwikkelingen zo snel, dat een update op basis van nieuwe inzichten nodig was. Deze praktische noodzaak is aangegrepen om tegelijkertijd ook de bruikbaarheid van het document te verhogen. Iedere partij die reguliere laadpalen wil inkopen, kan met de documenten aan de slag. Ook partijen die nog niet zo vertrouwd zijn met het onderwerp.

Totstandkoming

De basisset is tot stand gekomen door eerdere contracten en aanbestedingsdocumenten voor laadpalen te analyseren en te vergelijken: wat voor eisen worden er zoal gesteld en wat zijn de overeenkomsten daarin? Ook zijn er gesprekken geweest met opdrachtgevende én opdrachtnemende partijen. Omdat er zoveel partijen hebben meegedacht, is er een brede consensus over de eisen en richtlijnen die zijn opgenomen.

Gebruik in de praktijk

Floris van Elzakker is Coördinator Elektrisch Vervoer in Den Haag en al enige jaren betrokken bij de uitrol van laadinfrastructuur in die stad. Hij was een van de beleidsmedewerkers die meedacht over de inhoud van de basisset. De meerwaarde zit voor hem vooral in de vastgelegde specificaties, waar hij zich vervolgens als opdrachtgever niet tot in detail mee bezig hoeft te houden. “Als gemeente willen wij heel graag dat de laadpaal het doet, dat ‘ie veilig is en dat de gebruiker er tevreden mee is. Het is heel fijn als vanuit de markt en andere overheden wordt meegedacht wat daarin de norm moet zijn.”
De basisset leidt volgens hem tot meer eenduidige kwaliteit, kostenreductie en klantvriendelijkheid. Ook voor marktpartijen die de laadpalen plaatsen, is het gebruik van de basisset om deze redenen belangrijk. Emiel de Haes, consultant bij ENGIE, juicht standaardisatie toe: “Meer uniformiteit is uiteindelijk het beste voor de eindgebruiker.”

Basis

De basisset geeft richtlijnen voor de ‘gewone’ laadinfrastructuur die op dit moment het meest in het straatbeeld is te zien, dat zijn AC-laadpalen tot 22 kW. Voor snelladers is een basisset in de maak. Over innovatieve oplossingen, zoals laadlichtmasten, zijn op dit moment nog geen eisen op te stellen, omdat daar nog niet genoeg ervaring mee is. Zoals Floris samenvat: “De basisset is echt de basis.”
Opdrachtgevers kunnen die basis gebruiken om op voort te bouwen en hun eigen wensen hieraan toevoegen. Daarvoor geeft met name de handleiding contracteren goede handvatten.

Geïnteresseerd?

Tijdens het webinar gaf projectleider Jeroen Veger (APPM) een toelichting op de verschillende documenten uit de basisset. Floris van Elzakker en Emiel de Haes vertelden over de praktijk. Ook werden vragen van deelnemers beantwoord. Het webinar stond onder leiding van Robbie Blok (NKL), die ook de totstandkoming van de basisset begeleidde. Kijk hier het webinar terug.