Basisset AC-laadinfrastructuur

Om gemeenten en andere partijen te helpen goed voorbereid een overeenkomst af te sluiten voor de ‘gewone’ laadinfrastructuur (AC-laadpalen), heeft NKL de ‘Basisset AC-laadinfrastructuur’ ontwikkeld.

Waarom deze basisset
Eén van de doelen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is om tijdig passende laadinfrastructuur voor zero-emissievervoer te realiseren. Standaardisatie helpt hierbij. Daarom hebben gemeenten en laadpaalexploitanten hun ervaringen gebundeld en samen een basisset met richtlijnen voor AC-laadinfrastructuur samengesteld.

Voor wie?
De ‘Basisset AC-laadinfrastructuur’ is bedoeld voor alle partijen die goede contractuele afspraken willen maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur.

Inhoud
De basisset bestaat uit drie delen:

  • Handleiding contracteren laadinfrastructuur. Hierin staan de belangrijkste afwegingen om laadpunten in te kopen.
  • Programma van eisen. Een document met de vereisten en aanvullende maatregelen voor laadpalen, onder meer voor fysieke veiligheid en cyber security.
  • Voorbeeldovereenkomst laadinfra. Dit document bevat een conceptovereenkomst laadinfrastructuur.

Wie zijn betrokken?
Deze basisset is een product van NKL. Zowel opdrachtgevende partijen (gemeenten) als opdrachtnemende partijen (laadpaalexploitanten) hebben meegedacht.

Wanneer verschenen?
De laatste update van de ‘Basisset AC-laadinfrastructuur’ is april 2021 verschenen.

Downloads
Handleiding contracteren laadinfrastructuur
Programma van eisen
Voorbeeldovereenkomst laadinfra

Kijk hier het webinar terug.