‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ helpt laden op hoog vermogen

Laden op hoog vermogen (DC-laden) is een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ beschrijft aan welke eisen deze laadinfra moet voldoen.

Waarom deze basisset?
DC-laadinfrastructuur maakt laden op hogere vermogens mogelijk. Daarmee is het bijzonder geschikt voor logistieke voertuigen zoals bestelauto’s en vrachtwagens, ov-bussen en taxi’s omdat het de laadtijd vermindert. Voor AC-laden waren al de nodige standaarden en een basisset van eisen ontwikkeld. Voor DC-laden ontbrak dit nog. Deze nieuwe basisset is een eerste aanzet tot standaardisatie van DC-laden.

Voor wie?
Gemeenten en regio’s; exploitanten en fabrikanten van laadinfrastructuur; en private opdrachtgevers voor laadinfrastructuur, zoals taxibedrijven of logistieke partijen.

Wat staat erin?
Het document beschrijft voor verschillende categorieën, allerhande eisen en optionele bepalingen waar DC-laadinfrastructuur aan moet voldoen. Dit helpt bij de totstandkoming van overeenkomsten, zoals het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) of notitie van uitgangspunten.

Wie zijn betrokken?
Deze eisenset is een product van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Het document is opgesteld op basis van relevante literatuur en interviews/gesprekken met verschillende stakeholders.

Wanneer verschenen?
April 2022. De basisset is een levend document. Periodiek vindt overleg plaats met een representatieve groep (markt)partijen, wat mogelijk tot een update leidt.

De Basisset DC-laadinfrastructuur is hier te downloaden