Basisset DC-laden helpt bij infra voor laden op hoog vermogen

Na een basisset voor AC-laden heeft NKL nu ook een basisset voor DC-laden opgesteld. DC-laadinfrastructuur is net zo goed een onmisbare schakel in de transitie naar duurzame en elektrische mobiliteit als AC-laadinfrastructuur. Met DC-laders kun je op hogere vermogens laden en dit is onder andere van belang voor logistieke voertuigen (zoals bestelauto’s en vrachtwagens), ov-bussen en taxi’s. Voor deze commerciële elektrische voertuigen verbetert de businesscase aanzienlijk als er adequate DC-laadinfrastructuur wordt aangelegd. De Basisset DC-laden is daarom te gebruiken voor de logistieke sector, maar ook gemeenten die snelladers willen plaatsen kunnen gebruik maken van de basiseisen die voor DC-laadinfra geldt.

Het verschil tussen AC-laden en DC-laden zit ‘m in de plek waar wisselstroom (AC) wordt omgezet in gelijkstroom (DC). Die omzetting is nodig, omdat het elektriciteitsnet wisselstroom levert, terwijl in een accu alleen gelijkstroom opgeslagen kan worden. Bij AC-laden vindt de omzetting plaats in het voertuig zelf, bij DC-laden in de laadpaal. Hoewel DC-laadinfrastructuur hierdoor in aanschaf duurder is, zorgt het er wel voor dat er op hogere vermogens (en dus met hogere snelheid) kan worden geladen. Ideaal voor voertuigen die dagelijks veel kilometers maken en waarvan het niet wenselijk is dat zij lange tijd stilstaan om op te laden.

Eerste aanzet
Een goede DC-laadinfrastructuur maakt het voor alle soorten voertuigen mogelijk om snel te laden. Daarmee is het onmisbaar voor de transitie naar zero-emissievervoer. Deze nieuwe basisset is een eerste aanzet tot standaardisatie van DC-laden. In het document worden, binnen verschillende categorieën, allerhande eisen en optionele bepalingen beschreven waar DC-laadinfrastructuur aan moet voldoen. Dit is behulpzaam bij de totstandkoming van overeenkomsten, zoals het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) of notitie van uitgangspunten. Hiermee kunnen opdrachtgevers (gemeenten, regio’s of private partijen als logistieke bedrijven of ov-autoriteiten), opdrachtnemers (fabrikanten en exploitanten), beleidsmakers en andere belanghebbenden succesvol DC-laadinfrastructuur (laten) ontwikkelen, realiseren, beheren en onderhouden.

De Basisset DC-laden is opgesteld op basis van consensus en best practices die op dit moment worden toegepast, zodat er een gezamenlijk en breed gedragen eisenpakket ontstaat. Er zijn minimale eisen in opgenomen, die altijd gelden bij aanvraag, realisatie, beheer, onderhoud en de totstandkoming van overeenkomsten voor DC-laadinfrastructuur. Daarnaast zijn optionele eisen beschreven, die kunnen worden ingezet als de context van een situatie daarom vraagt.

De Basisset DC-laadinfrastructuur is hier te downloaden