Bedrijven

Steeds meer bedrijven kiezen voor elektrische voertuigen. Ook deze voertuigen moeten efficiënt kunnen laden. Als je op eigen terrein laadpalen voor elektrische voertuigen wilt plaatsen, zijn er tal van technische en organisatorische keuzes te maken. Wij maken je wegwijs in dit veelomvattende onderwerp, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn én hoe je tot de beste oplossing komt voor jouw situatie. Je vindt hier informatie over de realisatie van reguliere laadpalen, laadpleinen, snelladers en alternatieve oplossingen om te laden.

Kennisdocumenten

 • Startgids voor bedrijven
  De Startgids voor bedrijven zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn.
 • Kennisdocumenten Elektrificatie wagenpark, Slim Laden Voor bedrijven en organisaties die zich oriënteren op en werken aan de elektrificatie van een wagenpark.
 • Roadmap logistieke laadinfrastructuur
  Maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om voldoende laadinfra te realiseren voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart.
 • Definitielijst ‘Laden van elektrische voertuigen’
  Overzicht van begrippen om spraakverwarring te voorkomen. Meest recente versie: jan. 2021.
 • Basisset AC-laadinfrastructuur
  Om contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur in de publieke, semipublieke of private ruimte. De basisset bestaat uit een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst.
 • Basisset DC-laadinfrastructuur
  Laden op hoog vermogen (DC-laden) is een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ beschrijft aan welke eisen deze laadinfra moet voldoen.
 • Handreiking Depotladen
  Deze handreiking biedt praktische handvatten om laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en andere zware voertuigen te realiseren.
 • Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit
  Hoe moeten elektrische bestelauto’s en vrachtwagens in gebieden met netcongestie opladen? Het onderzoeksrapport ‘Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit’ geeft antwoord.

Elektrisch vervoer in cijfers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt maandelijks een overzicht samen van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in cijfers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland flink toegenomen.

Inmiddels rijden er op dit moment (mei 2021) volledig elektrische auto’s in Nederland. De cijfers van RVO laten zien dat er bijna 72.000 publieke en semi-publieke laadpunten zijn en ruim 2.300 snellaadpunten. Meer informatie en de actuele cijfers van RVO.

Op de website van de Nationale Agenda Laadinstrastructuur (NAL) is de dekking van laadinfrastructuur per provincie te zien. Ook zijn hier prognoses voor het aantal laadpunten op buurtniveau in 2025 en 2030 te vinden.

Begrippenlijst

Veelgestelde vragen

Op Nederland elektrisch staat een overzicht van de meest gestelde vragen rondom elektrisch vervoer samengesteld. Het overzicht biedt antwoorden op vragen in de categorieën kosten van elektrisch rijden, opladen, veiligheid, milieu, actieradius, autodelen en productie van batterijen.

Staat jouw vraag er niet bij? Mail info@nklnederland.nl

Nieuws