Bedrijven

Steeds meer bedrijven kiezen voor elektrische voertuigen. Ook deze voertuigen moeten efficiënt kunnen laden. Als je op eigen terrein laadpalen voor elektrische voertuigen wilt plaatsen, zijn er tal van technische en organisatorische keuzes te maken. Wij maken je wegwijs in dit veelomvattende onderwerp, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn én hoe je tot de beste oplossing komt voor jouw situatie. Je vindt hier informatie over de realisatie van reguliere laadpalen, laadpleinen, snelladers en alternatieve oplossingen om te laden.

Overstappen op elektrisch rijden

Waar moet je allemaal aan denken als je de overstap naar elektrisch rijden wilt maken?

Er zijn veel tools en handreikingen die ondernemers kunnen helpen bij de overgang naar elektrisch rijden. Ook tools waar aanbevelingen op basis van de eigen logistieke operatie (jaarkilometrage, vlootomvang, beladingsgraad) worden gedaan. De te nemen stappen zijn voor je op een rij gezet in ‘Het stappenplan elektrisch rijden‘.

Ben je je aan het oriënteren op de elektrificatie van je wagenpark? Het kennisdocument Elektrificatie wagenpark Slim Laden geeft inzicht in de reductie van CO2 en kosten voor bedrijven.

Laadinfrastructuur op eigen terrein
  • De Startgids voor bedrijven zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn.
  • De handreiking Depotladen biedt praktische handvatten om laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en andere zware voertuigen te realiseren.
  • De Roadmap logistieke laadinfrastructuur maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om voldoende laadinfra te realiseren voor lichte voertuigen, zware voertuigen en binnenvaart.
Contracten afsluiten met de CPO
  • Basisset AC-laadinfrastructuur
    Om contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur in de publieke, semipublieke of private ruimte. De basisset bestaat uit een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst.
  • Basisset DC-laadinfrastructuur
    Laden op hoog vermogen (DC-laden) is een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ beschrijft aan welke eisen deze laadinfra moet voldoen.
Omgaan met netcapaciteit: deze maatregelen kun je nemen
Openbaar laden zwaar vervoer

Om te weten waar op geschikte publieke laadpunten zijn, heeft de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) een interactieve laadkaart voor zwaar vervoer ontwikkeld. Per locatie wordt aangegeven welk type voertuig daar kan laden, hoeveel laadpunten er zijn en hoeveel vermogen deze hebben.

Elektrisch vervoer in cijfers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt maandelijks een overzicht samen van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in cijfers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland flink toegenomen.

Inmiddels rijden er op dit moment (mei 2021) volledig elektrische auto’s in Nederland. De cijfers van RVO laten zien dat er bijna 72.000 publieke en semi-publieke laadpunten zijn en ruim 2.300 snellaadpunten. Meer informatie en de actuele cijfers van RVO.

Op de website van de Nationale Agenda Laadinstrastructuur (NAL) is de dekking van laadinfrastructuur per provincie te zien. Ook zijn hier prognoses voor het aantal laadpunten op buurtniveau in 2025 en 2030 te vinden.

Begrippenlijst
Veelgestelde vragen

Op Nederland elektrisch staat een overzicht van de meest gestelde vragen rondom elektrisch vervoer samengesteld. Het overzicht biedt antwoorden op vragen in de categorieën kosten van elektrisch rijden, opladen, veiligheid, milieu, actieradius, autodelen en productie van batterijen.

Staat jouw vraag er niet bij? Mail info@nklnederland.nl

Nieuws