RVO heeft in samenwerking met ElaadNL en NKL een definitielijst uitgebracht met begrippen uit de wereld van elektrisch ladenEnkele termen die van belang zijn voor gemeenten:

Laadlocatie
Plek waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. Een laadlocatie kan een of (veel) meer laadpalen bevatten.

Laadpaal
Fysiek object met meestal één of twee laadpunten. Ook wel een laadstation of een laadzuil genoemd.

Laadpunt
De elektrische aansluiting op een laadpaal waar de stekker wordt aangesloten. Een laadpunt kan meerdere connectoren bevatten, zodat verschillende typen stekkers gebruikt kunnen worden. Ondanks die meerdere connectoren, kan er maar één auto per laadpunt laden.

Laadpunt voor regulier laden
Een laadpunt met een vermogen van hoogstens 22kW. Opladen tot de maximale capaciteit duurt meerdere uren.

Laadpunt voor snelladen
Een laadpunt met een vermogen van meer dan 22kW. Snelladen is volop in ontwikkeling, er zijn al snelladers die een vermogen kunnen leveren van 175 kW en meer. Opladen tot 80 procent van de capaciteit kan binnen een halfuur.

Laadplein
Een laadplein bestaat uit meer dan twee laadpunten voor elektrische voertuigen, die een gedeelde netaansluiting hebben.

Laadinfrastructuur
Het totaal van de infrastructuur behorend bij de laadpalen. Onder andere: hoofdaansluiting, laadpaal, laadpunt en bekabeling.

Publiek toegankelijk laadpunt
Een laadpunt voor een elektrisch voertuig dat 24/7 openbaar toegankelijk is, zonder barrières zoals slagbomen of poorten.

Semi-publiek toegankelijk laadpunt
Een laadpunt dat is opengesteld voor publiek op een private locatie. Bijvoorbeeld bij parkeergarages of tankstations. Er kunnen beperkte toegangstijden zijn.

Privaat laadpunt
Een laadpunt op eigen terrein.

Smart charging
Smart charging of slim laden is een brede term, die wordt gebruikt om aan te duiden dat slimme technieken de laadtransactie op afstand kunnen aansturen. Minimaal betekent dit dat het opladen van elektrische auto’s op het meest optimale moment gebeurt, wanneer de kosten laag zijn en het aanbod van (duurzame) energie hoog.

Vehicle-to-grid (V2G)
Onderdeel van smart charging is V2G-technologie. Deze technologie maakt het mogelijk dat de batterij van een elektrisch voertuig (tijdelijk) als buffercapaciteit in het netwerk kan functioneren en zo piekbelastingen in het netwerk kan opvangen. Deze buffer aan energie kan op een later moment weer worden teruggeleverd aan het net.

Charge Point Operator (CPO)
De CPO is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van laadpalen.

Mobility Service Provider – eMobility Operator (MSP of EMP)
Organisatie waarmee de EV-rijder een contract heeft voor alle services rond elektrisch laden.