Beleidskeuze 4: Plaatsingsbeleid

Bij het opstellen van plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur zijn er drie belangrijke keuzes te maken: wanneer ga je over tot plaatsing, waar plaats je en welke eisen stel je aan de laadlocatie?

Wanneer ga je over tot plaatsing?
Er zijn twee strategieën mogelijk:

  • Op basis van aanvraag
    Deze strategie wordt ook wel ‘paal-volgt-aanvraag’ of ‘paal-volgt-auto’ genoemd. Een inwoner doet een aanvraag, en als die aanvraag aan het beleid van de gemeente voldoet, volgt plaatsing.
  • Actief plaatsen
    Deze strategie wordt ook wel ‘voor-de-vraag-uit-plaatsen’ genoemd. De gemeente neemt zelf het initiatief om laadinfra te plaatsen, bijvoorbeeld op strategische locaties. Om de groei van elektrisch vervoer op te vangen, stimuleert de NAL deze strategie.

Waar ga je plaatsen?
Gemeenten kunnen in een locatiestrategie vooraf locaties uitdenken voor een heel gebied. Er wordt dan voor de vraag uit een spreiding en dichtheid uitgedacht. De Kencijfers Laadinfrastructuur kunnen van pas komen. Om tot prognoses en plankaarten te komen worden ook vaak adviesbureaus ingehuurd.

Welke eisen stel je aan de locatie?
Plaatsingscriteria hebben allereerst te maken met wettelijke criteria die gelden voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte. Daarnaast kunnen gemeenten die criteria uitbreiden in relatie tot de aanvrager, in relatie tot technische mogelijkheden en in relatie tot aanpalend beleid.

Lees meer over deze en andere beleidskeuzes in de Handreiking Visie en Beleid.