Beleidskeuze 3: Uitvoeringsmodellen

Gemeenten kunnen kiezen op welke manier zij samenwerken met Charge Point Operators (CPO’s) om de uitrol van publieke laadinfrastructuur te realiseren. Er zijn drie mogelijkheden: werken volgens een vergunningsmodel, een concessiemodel of een opdrachtmodel.

Een concessiemodel en een opdrachtmodel kunnen ook in een regionale samenwerking worden georganiseerd. Dit leidt tot kennisdeling, een aantrekkelijkere business case, eenduidigere aanpak en betere afstemming en spreiding.

Hoe de modellen in de praktijk werken, is te zien in dit overzicht:

Lees meer over deze en andere beleidskeuzes in de Handreiking Visie en Beleid.