Benchmarks Elektrisch rijden

De groep particuliere EV-rijders die gebruik maakt van (semi-)publieke laadpalen groeit sterk. Zij wil een bewuste keuze kunnen maken op basis van prijs en service. Om de drempel voor overstappen te verlagen is het van belang dat elektrisch rijden én laden prettig en betrouwbaar is. In samenwerking met een aantal concessieverleners voert NKL verschillende benchmarks uit om te kijken hoe de dienstverlening voor de EV-rijders op dit moment is en waar het eventueel beter kan.

➽  Benchmark prijstransparantie laden van elektrisch vervoer 2023
Elke EV-rijder moet wel eens onderweg laden bij publieke of semipublieke laadpunten, zelfs als je een laadpunt aan huis hebt. Die stroom heeft een prijs. Deze benchmark brengt in beeld welke prijstransparantie op dit moment wordt geboden.

➽  Service Benchmark 2023
De EV-rijder wordt ontzorgd. Tegelijkertijd staat de kwaliteit van de data bij laadpalen onderdruk. Dat zijn de twee belangrijkste conclusies uit de beknopte Servicebenchmark laden van elektrisch vervoer 2023.

➽  Service Benchmark 2022
De service benchmark geeft inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van publiek laden. Omdat dit de eerste keer is dat een service benchmark is uitgevoerd, heeft het onderzoek ook referentiewaarden opgeleverd waartegen in de toekomst de voortgang van het serviceniveau beoordeeld kan worden. Dit onderzoek levert voor zowel de EV-rijder, als ook voor marktpartijen, concessieverlenende overheden en andere belanghebbenden goed inzicht in het huidige serviceniveau van de publieke laadinfrastructuur in Nederland.

➽  Benchmark Prijstransparantie 2021
Voor de groeiende groep EV-rijders in Nederland wordt het steeds duidelijker wat de kosten zijn van (semi-)publiek laden. De tarieven zijn grotendeels bekend voorafgaand aan een laadsessie en deze komen vrijwel altijd overeen met de prijs die achteraf op de factuur wordt vermeld. De transparantie tijdens het laadproces zelf, maar ook bij het laden zonder abonnement, kan nog beter. Dit blijkt uit de eerste editie van de ‘Benchmark prijstransparantie’ die is gehouden in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

➽  Ontwikkeling Service benchmark voor betere dienstverlening aan EV-rijders
De service benchmark meet de gebruiksvriendelijkheid van publieke laadpunten. NKL heeft deze benchmark ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in het serviceniveau van verschillende marktpartijen. De uitkomsten vormen waardevolle input voor concessieverleners en marktpartijen om het serviceniveau waar mogelijk te verhogen.

Laden Zonder Verrassingen

De benchmarks komen voort uit het programma Laden Zonder Verrassingen. In dit programma  zetten we in op meer gebruiksvriendelijkheid voor de EV-rijder. Dit doen we om te beginnen met het in kaart brengen van een klantreis, het opstellen van een service benchmark over bestaande laadpalen, een rapportage over prijstransparantie en de inrichting van een klachtenloket. De ambitie is dat (publiek) laden in 2025 een eenvoudige alledaagse handeling is, zoals dat nu geldt voor het tanken bij een benzinestation. Samen vergroten we het vertrouwen bij de groeiende groep (potentiële) EV-rijders en jagen we de transitie naar elektrisch vervoer aan.

De projecten in het Laden Zonder Verrassingen programma worden uitgevoerd door NKL in nauwe samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen.

Nieuws

Einde berichten