Bereid je voor: de e-truck is op komst – onderzoeksrapport

De e-truck komt op! Althans, zo luidt de voorspelling. Natuur & Milieu onderzocht daarom de uitdagingen en oplossingen voor laadinfrastructuur van zware voertuigen. Gemeenten en netbeheerders doen er goed aan om zich nu alvast voor te bereiden op de transitie.

Het rapport ‘De elektrische vrachtwagen in opkomst’ laat zien dat het snel kan gaan met de opkomst van de e-truck. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Technisch gezien is batterij-elektrisch vervoer kansrijk;
  • Financieel gezien wordt de e-truck wellicht al vanaf 2023 concurrerend;
  • Overheidsmaatregelen stimuleren de opkomst van zero-emissietransport.

Waar gaan e-trucks laden?
E-trucks kunnen geen gebruik maken van laadinfra voor personenvervoer; er zijn zwaardere aansluitingen nodig. De verwachting is dat bedrijven zoveel mogelijk op eigen terrein gaan laden, omdat dit financieel het meest aantrekkelijk is. Daardoor zal er op specifieke locaties een nieuwe vraag naar elektriciteit ontstaan.

Aanbeveling: vroege samenwerking
Een van de aanbevelingen uit het rapport is dat gemeenten, netbeheerders en bedrijven al in een vroeg stadium met elkaar samenwerken. Dit onder meer om met elkaar in kaart te brengen of een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk nodig is. Het rapport geeft verder concrete aanbevelingen voor netbeheerders, gemeenten, regionale overheden en rijksoverheid, en voor de logistieke sector zelf.

Het rapport is tot stand gekomen dankzij inhoudelijke bijdragen van overheden, marktpartijen, onderzoekers en andere deskundigen, waaronder NKL.

Bekijk het volledige rapport