Bereid je voor: de e-truck is op komst

De e-truck komt op! Althans, zo luidt de voorspelling. Natuur & Milieu onderzocht daarom de uitdagingen en oplossingen voor laadinfrastructuur van zware voertuigen. Gemeenten en netbeheerders doen er goed aan om zich nu alvast voor te bereiden op de transitie.

Het rapport ‘De elektrische vrachtwagen in opkomst’ laat zien dat het snel kan gaan met de opkomst van de e-truck. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Technisch gezien is batterij-elektrisch vervoer kansrijk;
  • Financieel gezien wordt de e-truck wellicht al vanaf 2023 concurrerend;
  • Overheidsmaatregelen stimuleren de opkomst van zero-emissietransport.

Waar gaan e-trucks laden?
E-trucks kunnen geen gebruik maken van laadinfra voor personenvervoer; er zijn zwaardere aansluitingen nodig. De verwachting is dat bedrijven zoveel mogelijk op eigen terrein gaan laden, omdat dit financieel het meest aantrekkelijk is. Daardoor zal er op specifieke locaties een nieuwe vraag naar elektriciteit ontstaan.

Aanbeveling: vroege samenwerking
Een van de aanbevelingen uit het rapport is dat gemeenten, netbeheerders en bedrijven al in een vroeg stadium met elkaar samenwerken. Dit onder meer om met elkaar in kaart te brengen of een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk nodig is. Het rapport geeft verder concrete aanbevelingen voor netbeheerders, gemeenten, regionale overheden en rijksoverheid, en voor de logistieke sector zelf.

Het rapport is tot stand gekomen dankzij inhoudelijke bijdragen van overheden, marktpartijen, onderzoekers en andere deskundigen, waaronder NKL.

Praat mee op Symposium Future of Charging
Het symposium Future of Charging besteedt op woensdag 11 maart uitgebreid aandacht aan laden voor logistiek, tijdens de track ‘who’s in charge of charging commercial vehicles?’. Natuur & Milieu geeft dan een toelichting op het rapport. Tijdens de sessie is ruimte voor dialoog.
NKL is bezig een handreiking logistiek voor gemeenten op te stellen. Resultaten uit het Natuur & Milieu-onderzoek worden hierin meegenomen, net als uitkomsten uit de dialoog. De handreiking verschijnt komende maand.

Meer informatie over het symposium

Bekijk het volledige rapport

Lees onze Q&A Logistiek voor gemeenten