Betrokken partijen in laadinfrastructuur

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de aanleg van laadinfra. Die partijen hebben soms tegenstrijdige belangen. De infographic ‘wie werken samen en waarom’ maakt dit speelveld inzichtelijk. 

Deze is onderdeel van de ‘Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer’.