Bedrijventerreinen

Wat kun je als gemeente doen?

Om te beginnen kun je als gemeente verschillende acties ondernemen om de basis op orde te krijgen. Je kunt private laadinfrastructuur stimuleren, maar ook gedeelde laadinfra faciliteren. Heb je meer ambitie? Dan zijn diverse aanvullende acties mogelijk. Denk aan het aanjagen van laadinfrastructuur voor een geheel terrein. Hoe stimuleer je private laadinfra? Als gemeente heb

Wat kun je als gemeente doen? Meer lezen »

Alles over bedrijventerreinen

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven met (potentiële) laadbehoefte is gevestigd op een bedrijventerrein. Bedrijventerreinen variëren van logistiek tot industrie, gemengd terrein met verschillende soorten bedrijven, en scienceparken. Enkele feiten op een rij: Nederland telt ruim 4.000 bedrijventerreinen (exclusief zeehavens). Bedrijventerreinen beslaan ruim 2,5% van het totale oppervlak van Nederland. 60% van het totale

Alles over bedrijventerreinen Meer lezen »

Alles over laadinfra

Ben je vanuit je organisatie betrokken bij het plannen of realiseren van laadinfrastructuur voor bestelbussen en/of trucks op bedrijventerreinen? Dan is het handig om meer te weten over het verschil tussen private, publieke en semipublieke laadinfra. Ook is het goed om te weten dat er bedrijfsvoertuigen zijn in drie categorieën. Wat is private, publieke en

Alles over laadinfra Meer lezen »

Alles over gemeentetaken

Gemeenten verschillen in de mate waarin ze uitvoering geven aan beleid voor laadinfrastructuur. Traditioneel kennen gemeenten drie rollen om te acteren bij ontwikkelingen in de openbare ruimte: informeren, faciliteren en reguleren. Bij een transitie volgen de verschillende rollen elkaar vaak op. Het is goed om te bepalen hoe actief je wilt zijn op dit dossier.

Alles over gemeentetaken Meer lezen »