Gemeenten

Kennis- en actieagenda logistiek biedt overzicht en slagkracht

‘Op weg naar passende laadinfrastructuur voor de logistieke sector’. Dat is de titel van de Kennis- en actie-agenda Logistieke Laadinfrastructuur, die op het Future of Charging Symposium 2021 van 14 oktober is gelanceerd. “Deze kennisagenda laat zien voor welke uitdagingen we nú staan, op weg naar zero emissie logistiek”, aldus Robert van den Hoed, voorzitter van […]

Kennis- en actieagenda logistiek biedt overzicht en slagkracht Meer lezen »

Terugblik kennisshow laadprognoses voor bedrijventerreinen

Na het personenvervoer zal ook de logistieke sector het wagenpark meer en meer gaan elektrificeren. Zo’n 80 procent van de laadvraag van elektrische bestelauto’s en trucks gaat plaatsvinden op bedrijventerreinen. Maar op welke bedrijventerreinen precies? Hoe groot is de laadvraag per locatie? En hoe verhoudt die laadvraag zich tot de capaciteit van bestaande netaansluitingen? Om

Terugblik kennisshow laadprognoses voor bedrijventerreinen Meer lezen »

Formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat alle gemeenten visie en beleid rond laadinfrastructuur hebben opgesteld. Om hierbij te ondersteunen, zijn er formats beschikbaar die elke gemeente als uitgangspunt kan gebruiken. Er zijn formats opgesteld voor drie documenten: startnotitie, laadvisie en plaatsingsbeleid. De formats bieden basisteksten voor alle strategische keuzes die gemeenten moeten

Formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen Meer lezen »

Aan de slag met snelladers

Snelladen is sterk in ontwikkeling; er komen steeds meer laadpunten met een vermogen boven de 43kW, tot zelfs 350 kW. Snelladers blijken een belangrijke schakel in de laadbehoefte, voor zowel particuliere EV-rijders als voor ondernemers met een elektrisch wagenpark. EV-rijders hebben vier redenen om te willen snelladen: Bij het afleggen van langere afstandenDe EV-rijder die

Aan de slag met snelladers Meer lezen »

Realisatie van een laadplein

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om naast individuele laadpalen ook laadpleinen aan te leggen. Men spreekt van een laadplein wanneer er meer dan twee laadpunten op eenzelfde netaansluiting zitten. De laadpalen delen dus dezelfde voeding. Dit is een efficiënte manier om te voldoen aan de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur. Waarom kiezen gemeenten voor een laadplein?Dankzij

Realisatie van een laadplein Meer lezen »

Exploiteren en beheren van laadpalen

De gemeente maakt afspraken met exploitant(en) van laadpalen over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom het exploiteren en beheren van de laadpalen. Dit wordt bij alle uitvoeringsmodellen al vooraf gedaan, bijvoorbeeld via aanbestedingsdocumenten, overeenkomsten, beleidsregels en/of vergunningen. Denk aan de volgende zaken: Juridisch en economisch eigendom van de oplaadpalen; Maximale laaddiensttarieven; Communicatie over laaddiensttarieven voor

Exploiteren en beheren van laadpalen Meer lezen »

Parkeren en handhaven

Bij het opstellen van beleid rond parkeervakken met laadpalen, zijn twee zaken belangrijk: gewenste maximale parkeerduur en verkeersbesluiten. Maximumparkeerduur op oplaadvakMeestal zal een maximumparkeerduur voor het opladen van elektrische auto’s op een oplaadvak niet aan de orde zijn. Uitzondering hierop zijn de snellaadpunten. Deze zijn bedoeld om in korte tijd auto’s op te laden. Per

Parkeren en handhaven Meer lezen »

Plaatsen van laadpalen

Doorgaans zorgt de exploitant voor alle stappen die nodig zijn om een laadpaal daadwerkelijk te kunnen plaatsen. De gemeente kan in dit proces zorgen voor snelle verstrekking van de vergunningen. Ook is de inrichting van de laadlocatie vaak een gemeentelijke taak. De gemeente plaatst de bebording en brengt eventueel belijning aan op het parkeervak. Soms

Plaatsen van laadpalen Meer lezen »

Inrichting locatie laadpaal

Naast overwegingen om de locatie te bepalen, zijn er ook aandachtspunten voor de inrichting hiervan. Het meest toegepast is een laadpaal met twee aansluitingen, zodat twee voertuigen gelijktijdig kunnen laden. Bij de uitwerking van de locatie van het oplaadpunt moeten afwegingen gemaakt worden over de aanleg en inpassing in detail. Een aantal aspecten is hiervoor

Inrichting locatie laadpaal Meer lezen »