Laadsector

Handreiking en eisenset voor veilig gebruik openbare laadpalen in de bouw

Hoe kunnen we veilig gebruik van openbare laadvoorzieningen voor bouwwerkzaamheden garanderen? Hiervoor hebben Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handreiking en een eisenset ontwikkeld. Waarom deze handleiding en eisenset?Bouwmaterieel aansluiten op een laadpaal brengt emissieloos bouwen dichterbij. Maar het moet wel veilig gebeuren. Ook ontbreekt het nu nog aan goede […]

Handreiking en eisenset voor veilig gebruik openbare laadpalen in de bouw Meer lezen »

Basisset AC-laadinfrastructuur

Om gemeenten en andere partijen te helpen goed voorbereid een overeenkomst af te sluiten voor de ‘gewone’ laadinfrastructuur (AC-laadpalen), heeft NKL de ‘Basisset AC-laadinfrastructuur’ ontwikkeld. Waarom deze basissetEén van de doelen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is om tijdig passende laadinfrastructuur voor zero-emissievervoer te realiseren. Standaardisatie helpt hierbij. Daarom hebben gemeenten en laadpaalexploitanten hun

Basisset AC-laadinfrastructuur Meer lezen »

‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ helpt laden op hoog vermogen

Laden op hoog vermogen (DC-laden) is een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ beschrijft aan welke eisen deze laadinfra moet voldoen. Waarom deze basisset?DC-laadinfrastructuur maakt laden op hogere vermogens mogelijk. Daarmee is het bijzonder geschikt voor logistieke voertuigen zoals bestelauto’s en vrachtwagens, ov-bussen en taxi’s omdat het de laadtijd vermindert. Voor AC-laden waren al

‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ helpt laden op hoog vermogen Meer lezen »

‘Onderzoek realisatieportalen laadinfrastructuur’ inventariseert verbeterpunten

Wat zijn verbeterpunten van de huidige realisatieportalen? En wat zijn mogelijke lessen voor een landelijk startpunt? Dat staat in het ‘Onderzoek realisatieportalen laadinfrastructuur’ van HetEnergieBureau, in opdracht van NKL. Waarom onderzoek naar realisatieportalen? Met de toename van elektrisch vervoer en het aantal aanvragen voor publieke laadpalen, wordt het de komende jaren steeds belangrijker om het

‘Onderzoek realisatieportalen laadinfrastructuur’ inventariseert verbeterpunten Meer lezen »

Onderzoek realisatieportalen biedt nuttige verbeterpunten

Wat zijn verbeterpunten van de huidige realisatieportalen? En wat zijn mogelijke lessen voor een landelijk startpunt? Deze vragen worden beantwoord in een recent verschenen onderzoek naar realisatieportalen van HetEnergieBureau, in opdracht van NKL. Met de toename van elektrisch vervoer en het aantal aanvragen voor publieke laadpalen, wordt het de komende jaren steeds belangrijker om het

Onderzoek realisatieportalen biedt nuttige verbeterpunten Meer lezen »

‘Afwegingskader verlengd private aansluitpunten’ ondersteunt gemeenten

Hoe kunnen gemeenten verlengd private aansluitpunten (VPA’s) op een technisch verantwoorde en veilige manier toepassen? Hier helpt het Afwegingskader VPA’s bij. Waarom dit afwegingskader?De behoefte aan laadinfrastructuur neemt toe. Eén van de vormen van private laadinfrastructuur is het verlengd privaat aansluitpunt (VPA). Bij VPA bevindt de laadlocatie zich in de publieke ruimte en het laadpunt

‘Afwegingskader verlengd private aansluitpunten’ ondersteunt gemeenten Meer lezen »

Basisset DC-laden helpt bij infra voor laden op hoog vermogen

Na een basisset voor AC-laden heeft NKL nu ook een basisset voor DC-laden opgesteld. DC-laadinfrastructuur is net zo goed een onmisbare schakel in de transitie naar duurzame en elektrische mobiliteit als AC-laadinfrastructuur. Met DC-laders kun je op hogere vermogens laden en dit is onder andere van belang voor logistieke voertuigen (zoals bestelauto’s en vrachtwagens), ov-bussen

Basisset DC-laden helpt bij infra voor laden op hoog vermogen Meer lezen »

ECISS: communicatiestructuur voor slimme elektrische mobiliteit

Als een elektrische auto is aangesloten op een laadpunt, is deze onderdeel van het energienetwerk. In dat gegeven liggen kansen om een laadpunt voor meer te gebruiken dan alleen elektriciteitsafname. Voorwaarde is dat de informatiestromen tussen verschillende betrokken partijen goed verlopen. Het project ECISS heeft een architectuurplaat ontwikkeld om dat inzichtelijk te maken. ECISS staat

ECISS: communicatiestructuur voor slimme elektrische mobiliteit Meer lezen »