Laadvisie

Over visie en beleid

Ben je nieuw in het onderwerp? Hier vind je achtergronden, onder andere over de plaatsingsstrategieën en uitvoeringsmodellen voor publieke laadpunten. Waarom visie en beleid? Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) hebben gemeenten afgesproken een integrale laadvisie op te stellen en deze iedere twee jaar te actualiseren om in te spelen op de snelle ontwikkelingen binnen […]

Over visie en beleid Meer lezen »

Update: welke onderdelen zijn nieuw in de integrale laadvisie?

Lees hier de belangrijkste vernieuwingen in deze online handreiking Visie en Beleid en het format ‘Integrale laadvisie’. Deze onderdelen vragen om aandacht bij de update van jouw laadvisie. Integrale scope De scope is integraler geworden. Het doel van de laadvisie is om een dekkend laadnetwerk te ontwikkelen dat álle vormen van laden omvat. In publieke én private ruimte.

Update: welke onderdelen zijn nieuw in de integrale laadvisie? Meer lezen »

Formats voor visie en beleid

Maak gebruik van de hulpmiddelen die NKL heeft ontwikkeld om de laadvisie en het plaatsingsbeleid vast te leggen: Het format ‘Integrale laadvisie’ helpt je in 6 stappen naar een laadvisie, compleet met voorbeeldteksten. Met het format ‘Startnotitie laadbeleid’ kun je de projectaanpak voor de laadvisie vastleggen en de urgentie van de laadopgave onderstrepen, het document

Formats voor visie en beleid Meer lezen »

Waar begin je met visie en beleid voor laadinfrastructuur?

Het doel van een integrale laadvisie is om een dekkend laadnetwerk te ontwikkelen dat alle vormen van laden omvat: in publieke en private ruimte; met verschillende laadvermogens voor alle gebruikersgroepen van elektrische voertuigen, dus ook bijvoorbeeld logistiek en deelmobiliteit; en op alle verschillende locaties: binnen de bebouwde kom, op bedrijventerreinen, onderweg en op bouwplaatsen. Veel

Waar begin je met visie en beleid voor laadinfrastructuur? Meer lezen »