Laadvisie_stappen naar integrale laadvisie

Uitvoering en financiering

De uitvoering van de laadvisie vraagt om capaciteit, organisatie en financiering. Beschrijf daarom in je laadvisie hoe je dit gaat aanpakken aan de hand van de volgende onderwerpen. Gemeentelijke organisatie Wie zijn er bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijk voor het laadbeleid? Leg dit expliciet vast. Met de uitgebreide scope in gebruikersgroepen en laadlocaties, komt er mogelijk […]

Uitvoering en financiering Meer lezen »

Strategische keuzes per laadlocatie

Kies je een regulerende of juist actieve rol? Ga je privaat laden aanjagen of juist niet? Dit zijn voorbeelden van strategische keuzes die je bij deze stap gaat maken, toegespitst op de verschillende laadlocaties. Grofweg maak je de volgende keuzes: Laadpunten op publieke grond: in hoeverre ga je actief laadinfra realiseren en in hoeverre ga

Strategische keuzes per laadlocatie Meer lezen »

Stel de kaders vast: markt- en beleidsontwikkelingen

Het laadbeleid wordt beïnvloed door de onderstaande ontwikkelingen. Hierna lees je hoe deze ontwikkelingen in jouw laadvisie kunt verwerken. Ontwikkelingen in elektrische mobiliteit Het aanbod van voertuigen en bijpassende laadoplossingen neemt binnen iedere gebruikersgroep toe, onder invloed van ambitieuze wet- en regelgeving en autonome marktontwikkeling. Dit betekent meer keus voor consumenten en ondernemers en meer

Stel de kaders vast: markt- en beleidsontwikkelingen Meer lezen »

Bepaal de scope

De scopebepaling bestaat uit een inventarisatie van de gebruikersgroepen, laadlocaties en soorten laadpunten in jouw gemeente. Deze drie elementen worden hierna toegelicht. Adviesbureaus kunnen helpen bij het inventariseren van gebruikersgroepen, laadbehoefte en de benodigde aard, spreiding en dichtheid van de laadinfrastructuur. Gebruikersgroepen en hun laadbehoeften Het is belangrijk dat je beslist op welke gebruikersgroepen jouw

Bepaal de scope Meer lezen »