Privaat laden

Hoe versnel je (semi-) privaat laden in jouw gemeente?

Meer laadinfrastructuur op (semi-)privaat terrein voorkomt overbelasting van parkeerplaatsen en laadpunten in de openbare ruimte. Ook stimuleert het de transitie naar elektrisch vervoer. Hoe kun je de realisatie van laadinfra op private en semi-private grond binnen jouw gemeente op gang brengen? Wonen, werken, bezoekenVeel gemeenten plaatsen laadpalen in de openbare ruimte wanneer EV-rijders niet terecht […]

Hoe versnel je (semi-) privaat laden in jouw gemeente? Meer lezen »

Acties bepalen

Als gemeente kun je de uitrol van private laadinfra op verschillende manieren ondersteunen en stimuleren. Jouw meerwaarde zit onder meer in het overkoepelende perspectief dat je kunt hebben. Wanneer je goed op de hoogte bent van de wensen en zorgen van diverse private partijen, ontdek je misschien ook slimme koppelkansen: mogelijkheden tot onderlinge samenwerking of

Acties bepalen Meer lezen »

Over privaat laden

Voor gemeenten is het belangrijk dat laadinfrastructuur op (semi-)privaat terrein zich optimaal ontwikkelt. Dat voorkomt overbelasting van parkeerplaatsen en laadpunten in de openbare ruimte. Ook stimuleert het de transitie naar elektrisch vervoer. Private partijen hebben zelf ook belang bij goede laadinfra, maar het aanbod blijft op sommige locaties toch achter. Gemeenten kunnen de aanleg ondersteunen

Over privaat laden Meer lezen »

Bezoeken

Herken je deze situatie? ‘We merken aan verkeersbewegingen en/of klachten dat bezoekers lang op zoek zijn naar een laadpaal. Hierbij ligt vaak een rol voor gemeenten om te zorgen dat er publiek toegankelijke laadpunten beschikbaar zijn, veel gemeenten plaatsen dan ook publieke laadpalen bij bezoekerslocaties, zoals winkelcentra. Bij bedrijven zelf die veel bezoekers ontvangen, zoals

Bezoeken Meer lezen »

Werken

Herken je deze situatie? ‘In mijn gemeente hebben bedrijven wel parkeerterreinen en -garages, maar daar is nog weinig laadinfra geplaatst. Ik wil stimuleren dat die laadinfra er wel komt, om een of meer van de volgende redenen: De druk op publieke laadpalen is te hoog Er komt een milieuzone/zero-emissiezone binnen de gemeente Bedrijven vragen zelf

Werken Meer lezen »

Wonen

Herken je deze situatie? ‘In mijn gemeente vragen steeds meer inwoners een laadpaal aan en de wachttijden voor plaatsing lopen op. Ook komen er aanvragen binnen van mensen die volgens onze ladder van laden geen recht hebben op een laadpaal in de openbare ruimte. Daarom wil ik dat er meer laadpalen bijkomen op private of

Wonen Meer lezen »