Visie en beleid

Formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat alle gemeenten visie en beleid rond laadinfrastructuur hebben opgesteld. Om hierbij te ondersteunen, zijn er formats beschikbaar die elke gemeente als uitgangspunt kan gebruiken. Er zijn formats opgesteld voor drie documenten: startnotitie, laadvisie en plaatsingsbeleid. De formats bieden basisteksten voor alle strategische keuzes die gemeenten moeten […]

Formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen Meer lezen »

Beleidskeuze 6: Techniek

Er zijn verschillende keuzes te maken in de technische uitvoering van laadinfrastructuur. Dat geldt zowel voor de manier van laden als de manier van aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. 1. Manier van laden Regulier ladenRegulier of normaal laden gebeurt met een kleinverbruik aansluiting op het elektriciteitsnet. Je laadt met een vermogen van 3,7 – 22 kW

Beleidskeuze 6: Techniek Meer lezen »

Beleidskeuze 4: Plaatsingsbeleid

Bij het opstellen van plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur zijn er drie belangrijke keuzes te maken: wanneer ga je over tot plaatsing, waar plaats je en welke eisen stel je aan de laadlocatie? Wanneer ga je over tot plaatsing?Er zijn twee strategieën mogelijk: Op basis van aanvraagDeze strategie wordt ook wel ‘paal-volgt-aanvraag’ of ‘paal-volgt-auto’ genoemd. Een inwoner

Beleidskeuze 4: Plaatsingsbeleid Meer lezen »