Naar een circulaire laadindustrie voor elektrische voertuigen

Het gebruik van grondstoffen heeft een grote ecologische en financiële impact. Het minimaliseren ervan zorgt dat grondstoffen ook op lange termijn beschikbaar blijven. Daarom maakt Nederland in 2050 een omslag naar een honderd procent circulaire economie. Verdere exploitatie en ontginning van schaarse materialen moet worden voorkomen. Naar verwachting zullen andere Europese landen vergelijkbare doelen stellen.

Verkennen van kansen bij overheid en marktpartijen
De industrie voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) heeft wereldwijd te maken met materiaalschaarste. Een voorbeeld hiervan is silicium, dat is nodig voorhalfgeleiders, een belangrijk onderdeel van EV-laders. Daarom werken wij samen met Cenex Nederland aan een circulair ecosysteem voor de laadindustrie van elektrische voertuigen. Dit begint met het verkennen van de kansen en belemmeringen bij het ontwerpen, exploiteren en onderhouden van laadpalen. NKL en Cenex Nederland brengen industriële partijen, beleidsmakers en aanbesteders met elkaar in contact om de kansen en uitdagingen binnen deze circulaire transitie in kaart te brengen. Twee rondetafelgesprekken vormen de start: één voor de industrie en één voor beleidsmakers en aanbesteders.

Doelstellingen
De Rijksoverheid drie doelstellingen geformuleerd: productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen; de gebruikte grondstoffen zijn zoveel mogelijk hernieuwbaar en algemeen beschikbaar en nieuwe producten hebben een circulair ontwerp. Wat betekent dit nu voor de laadinfrastructuur?

Kansen op de korte termijn
Allereerst kun je kijken naar circulariteit in het ontwerp. Welke eisen stel je daar aan? In de huidige Basisset AC-laadinfrastructuur [link] wordt al aangegeven dat de laadpaal modulair moet zijn opgebouwd, zodat onderdelen vervangen kunnen worden. Wat overigens nog niet betekent dat dit in de praktijk ook gebeurt. Een obstakel is bijvoorbeeld dat individuele onderdelen nog niet te verkrijgen zijn.

Een andere manier om verkwisting van grondstoffen op korte termijn te verminderen is door anders om te gaan met afspraken over reparaties. Door een snelle doorlooptijd te eisen, is er nauwelijks tijd voor reparaties. In de praktijk betekent dit dat vervanging van de volledige laadpaal vaak de enige oplossing is om aan de uptime-verplichting te voldoen.

Plannen voor de lange termijn
Het is goed om voor de langere termijn na te gaan op welke manieren we een circulaire laadinfrastructuur fundamenteel op kunnen pakken, volgens de drie doelstellingen van de Rijksoverheid. In hoeverre kunnen we met elkaar richtlijnen opstellen rondom gebruik van grondstoffen, zijn er keurmerken beschikbaar, kunnen we een percentage hergebruik van grondstoffen afspreken?

Impact op business case
Eisen rondom circulariteit hebben hoe dan ook impact op de business case voor de laadinfrastructuur. Daarom gaan we met verschillende betrokkenen onderzoeken wat deze impact precies is voor publiek laden: bijvoorbeeld in termen van eisen en specificaties, kosten en doorlooptijd, maar ook in beheer- en onderhoudsprocessen.

Nieuws