Circulaire laadinfrastructuur – Stappen voor de korte en de langere termijn

Het gebruik van grondstoffen heeft een grote ecologische en financiële impact. Het minimaliseren ervan zorgt dat grondstoffen ook op lange termijn beschikbaar blijven. Daarom maakt Nederland in 2050 een omslag naar een honderd procent circulaire economie. Hiervoor heeft de Rijksoverheid drie doelstellingen geformuleerd: productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen; de gebruikte grondstoffen zijn zoveel mogelijk hernieuwbaar en algemeen beschikbaar en nieuwe producten hebben een circulair ontwerp. Wat betekent dit nu voor de laadinfrastructuur?

Kansen op de korte termijn
Allereerst kun je kijken naar circulariteit in het ontwerp. Welke eisen stel je daar aan? In de huidige Basisset AC-laadinfrastructuur wordt al aangegeven dat de laadpaal modulair moet zijn opgebouwd, zodat onderdelen vervangen kunnen worden. Wat overigens nog niet betekent dat dit in de praktijk ook gebeurt. Een obstakel is bijvoorbeeld dat individuele onderdelen nog niet te verkrijgen zijn.

Een andere manier om verkwisting van grondstoffen op korte termijn te verminderen is door anders om te gaan met afspraken over reparaties. Door een snelle doorlooptijd te eisen, is er nauwelijks tijd voor reparaties. In de praktijk betekent dit dat vervanging van de volledige laadpaal vaak de enige oplossing is om aan de uptime-verplichting te voldoen.

Plannen voor de lange termijn
Het is goed om voor de langere termijn na te gaan op welke manieren we een circulaire laadinfrastructuur fundamenteel op kunnen pakken, volgens de drie doelstellingen van de Rijksoverheid. In hoeverre kunnen we met elkaar richtlijnen opstellen rondom gebruik van grondstoffen, zijn er keurmerken beschikbaar, kunnen we een percentage hergebruik van grondstoffen afspreken?

Impact verkennen
Eisen rondom circulariteit hebben hoe dan ook impact op de business case voor de laadinfrastructuur. Daarom gaan we met verschillende betrokkenen onderzoeken wat deze impact precies is voor publiek laden: bijvoorbeeld in termen van eisen en specificaties, kosten en doorlooptijd, maar ook in beheer- en onderhoudsprocessen. Om dit onderwerp verder te verkennen gaat NKL de komende periode samen met CENEX in gesprek met laadpaal fabrikanten en publieke vertegenwoordigers.