ECISS biedt inzicht in de context van EV-roaming

ECISS staat voor “E-mobility Communication and Information System Structure”, oftewel EV-roaming. EV-roaming is nog een relatief nieuw domein en belanghebbenden hebben baat bij inzichten waarop ze kunnen voortbouwen zodat ze EV-bestuurders beter van dienst kunnen zijn. De afgelopen twee jaar heeft het ECISS-project daarom onderzoek gedaan naar EV-roaming als schakel in de totale energieverbruiksstructuur.

Er is een Flexibele Referentie Architectuur ontwikkeld die inzicht geeft in de verschillende rollen binnen het communicatiesysteem van het opladen van EV’s en het elektriciteitsnet. Ook is kennis opgedaan over functionaliteiten in software en systeemtechnologie, prijsstructuur en transparantie, en ISO 15118.

Elke stakeholder kan gebruik maken van de inzichten die ECISS heeft opgeleverd voor verdere ontwikkeling. Partijen die werken aan prijstransparantie, functionaliteiten of de koppeling tussen het energienetwerk en de laadinfrastructuur kunnen putten uit de beschikbare documentatie. De kennis wordt overgedragen aan de EVRoaming Foundation, waardoor de resultaten van het project in een internationale context worden geplaatst als bijdrage aan het uiteindelijke doel: zorgeloos opladen voor EV-rijders, altijd en overal.

Informatie toegankelijk voor iedereen: ECISS wordt EVRoaming
ECISS was een samenwerkingsverband tussen Allego, Eneco eMobility, Greenflux, Jedlix, NKL en TNO, en werd gefinancierd door het subsidieprogramma TKI Urban Energy van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

De resultaten van ECISS zijn in 2020 overgedragen aan de EVRoaming Foundation. Net als ECISS heeft deze stichting onder meer tot doel transparante informatie-uitwisseling te bevorderen. De overdracht zorgt ervoor dat de kennis die ECISS heeft opgedaan voor iedereen toegankelijk blijft en dat de ontwikkeling van de architectuur, use cases, voorstellen voor prijstransparantie en nieuwe toepassingen die zijn voortgebracht in een internationale context kunnen worden voortgezet. De Stichting EVRoaming heeft als doel zorgeloos opladen voor EV-rijders overal mogelijk te maken. De stichting beheert het onafhankelijke OCPI protocol en ondersteunt ook andere activiteiten om EV roaming internationaal te harmoniseren. De EVRoaming Foundation is daarom een logische host voor ECISS.

Kennisartikelen

Kennisdocumenten