Over elektrisch vervoer

In het Klimaatakkoord is een stevige ambitie neergelegd: in 2030 moeten alle nieuw opgeleverde voertuigen emissieloos opgeleverd worden. Hiermee verlagen we NOx en fijnstofuitstoot voor een verbetering van onze luchtkwaliteit. Ook produceren elektrische auto’s weinig motorgeluid waarmee geluidsoverlast door verkeer aanzienlijk verlaagd wordt. Tot slot biedt de transitie naar elektrisch vervoer nieuwe economische kansen voor Nederland voor het bedrijfsleven, gemeenten en regio’s. Om deze klimaatdoelen te halen, stappen we grotendeels over op elektrisch vervoer. 

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Klimaatakkoord. Er staan afspraken in voor een dekkend laadnetwerk voor elektrisch vervoer in Nederland. Marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van de (snel)laadinfrastructuur.

Kennisdocumenten

 • De Handreiking Visie en Beleid helpt gemeenten bij het opstellen van beleid, onder meer in de keuze voor publieke reguliere laadpunten en snelladers.
 • De Basisset AC-laadinfrastructuur helpt je goede contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur. De basisset bestaat uit een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst.
 • Basisset afspraken laadpleinen
  Hierin staan vereisten en aanvullende maatregelen voor laadpleinen, onder meer voor fysieke veiligheid en cyber security.
 • Basisset DC-laadinfrastructuur
  Laden op hoog vermogen (DC-laden) is een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ beschrijft aan welke eisen deze laadinfra moet voldoen.
 • Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit
  Hoe moeten elektrische bestelauto’s en vrachtwagens in gebieden met netcongestie opladen? Het onderzoeksrapport ‘Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit’ geeft antwoord.

Elektrisch vervoer in cijfers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt maandelijks een overzicht samen van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in cijfers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland flink toegenomen.

Inmiddels rijden er op dit moment (mei 2021) volledig elektrische auto’s in Nederland. De cijfers van RVO laten zien dat er bijna 72000 publieke en semi publieke laadpunten zijn en ruim 2300 snellaadpunten. Meer informatie en de actuele cijfers van RVO.

Op de website van de Nationale Agenda Laadinstrastructuur (NAL) is de dekking van laadinfrastructuur per provincie  te zien. Ook zijn hier prognoses voor het aantal laadpunten op buurtniveau in 2025 en 2030 te vinden. 

Begrippenlijst 

RVO heeft in samenwerking met ElaadNL en NKL een definitielijst uitgebracht met begrippen uit de wereld van elektrisch laden. Enkele algemene termen vind je hier.

Veelgestelde vragen

Op de website Nederland elektrisch staat een overzicht van de meest gestelde vragen rondom elektrisch vervoer. 
Het overzicht biedt antwoorden op vragen in de categorieën kosten van elektrisch rijden, opladen, veiligheid, milieu, actieradius, autodelen en productie van batterijen.

Staat jouw vraag er niet bij? Mail info@nklnederland.nl

Nieuws en events