Exploiteren en beheren van laadpalen

De gemeente maakt afspraken met exploitant(en) van laadpalen over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom het exploiteren en beheren van de laadpalen. Dit wordt bij alle uitvoeringsmodellen al vooraf gedaan, bijvoorbeeld via aanbestedingsdocumenten, overeenkomsten, beleidsregels en/of vergunningen.

Denk aan de volgende zaken:

 • Juridisch en economisch eigendom van de oplaadpalen;
 • Maximale laaddiensttarieven;
 • Communicatie over laaddiensttarieven voor e-rijders;
 • Minimale laadsnelheden;
 • Vormgeving van de laadpaal;
 • Verantwoordelijkheden bij onderhoud en storingen;
 • De dienstverlening, door prestatieafspraken te maken over bijvoorbeeld de afhandeling van storingen en minimale beschikbaarheid van de paal;
 • Aansprakelijkheid en risico’s;
 • Stimuleringstarieven, waarbij de e-rijder wordt gestimuleerd om een laadpaal vrij te maken wanneer de auto volledig is opgeladen;
 • Innovaties in de dienstverlening, zoals betalen met de smartphone;
 • Een efficiënte inrichting van het aanvraag- en realisatieproces;
 • Gebruik van ICT-toepassingen die inzicht geven in beschikbaarheid, storingen, planningen en het aanvraag- en realisatieproces;
 • Het eigendom en gebruik van de gebruiksgegevens van de laadpalen;
 • Afspraken rondom het verwijderen of verplaatsen van laadpalen;
 • Afspraken rondom cybersecurity.

Beheer
Na de voorbereidende stappen vangt de beheerfase aan:

 • Plaatsing van het laadpunt door de partij met wie de gemeente samenwerkt of aan wie de gemeente een opdracht heeft verstrekt;
 • Exploitatie, beheer en onderhoud van het laadpunt. Hierbij hoort ook toezicht van de gemeente op het naleven van de samenwerkingsovereenkomst.

De exploitant kan de gemeente zelf zijn, of de partij die deze taak in de gemeente uitvoert. Hierin spelen de volgende taken een rol:

Technisch beheer

 • Het preventief en correctief beheer en onderhoud van de laadpalen en bijbehorende ICT-systemen.
 • Service en onderhoud om storingen binnen de gestelde termijnen op te lossen.
 • Een continue storingsdienst, 24 uur per dag. De gemeente kan bijvoorbeeld eisen dat problemen met het loskoppelen van voertuigen en veiligheidsproblemen binnen een bepaald aantal uren moeten zijn opgelost.
 • Helpdeskfunctie voor overige gevallen van storingen of onregelmatigheden. Deze gevallen worden bijvoorbeeld uiterlijk de volgende werkdag na detectie/melding verholpen of beantwoord.

Administratief beheer/serviceverlening

 • Accountmanagement richting gebruikers; hieronder valt in ieder geval een (digitaal) loket/helpdeskfunctie waar gebruikers een geschikte toegangspas kunnen aanvragen of hun huidige pas kunnen laten aanpassen, storingen kunnen melden, informatie en extra dienstverlening (kaart, sms-diensten, app) kunnen verkrijgen.
 • Abonneren, factureren en/of verrekenen, naar gelang het verdienmodel dat de gemeente heeft gekozen.
 • Borgen van interoperabiliteit en toegang tot de laadpunten voor e-rijders met een laadpas van een andere dienstverlener.
 • Dienstverlening om de e-rijder maximaal te informeren over gebruik en beschikbaarheid, verbruik, laadstatus, etc. via diverse media (internet, mobiele telefoonapplicaties, sms).
 • Leveren van managementrapportages en informatie met gebruiks-, gebruikers-, sturings- en beheerdata aan de gemeente over storingen, het functioneren en het gebruik van de laadpunten. Niet alleen als zakelijke verantwoording, maar ook omdat de gemeente hiervan kan leren.

Inzicht in gebruik
Per laadpaal wordt het aantal transacties, met bijbehorende start- en stoptijden en geladen kilowatturen bijgehouden in een database. Dit is mogelijk door de koppeling van de laadpalen aan een backoffice-systeem. Dit is waardevolle informatie, omdat de gemeente op basis hiervan bijvoorbeeld kan besluiten een laadpaal te handhaven, te verwijderen of zelfs een extra laadpaal bij te plaatsen.
Als gemeenten beschikking willen krijgen over deze data, moeten ze hiervoor afspraken maken met de infraprovider.

Cybersecurity voor laadinfrastructuur van elektrisch vervoer
Veiligheid van het net en privacy van gegevens worden bepalend voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Door er nu als markt en individuele partijen voor te zorgen en acties te bepalen, voorkomen we incidenten. Cybersecurity is noodzakelijk voor de groei van elektrisch vervoer. Meer informatie over cybersecurity.