Focus van NAL werkgroep Logistiek in 2024

Iedere EV-rijder -privé of zakelijk- moet straks overal, makkelijk en slim kunnen laden. Samen met partners werkt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) aan een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem. NKL Nederland helpt met kennis, onderzoek en praktische tools voor gemeenten en bedrijven. We hebben een actieve rol bij de diverse werkgroepen van de NAL. Voor de NAL Werkgroep Logistiek vervullen we de voorzittersrol. Hierin werken we aan de randvoorwaarden voor de realisatie van een logistieke laadinfrastructuur.

De werkgroep heeft de ambities voor 2024 uitgewerkt in een werkplan. Waar ligt onze focus het komende jaar? We lichten drie aandachtspunten uit:

  • Om te beginnen verrichten we veel werk rond het thema netcongestie, waaronder het onderzoek naar mitigerende maatregelen en verdere data-analyse naar kansen van deze maatregelen voor de sector.
  • Een andere prioriteit is het creëren van randvoorwaarden voor een basisnetwerk van heavy duty laadpunten. We willen ervoor zorgen dat beschikbare locaties voor de sector goed vindbaar zijn en dat beleidsmakers hieraan kunnen bijdragen.
  • Als derde vragen we aandacht voor onze communicatie-activiteiten. We ontwikkelen informatiepakketten voor onze communicatiepartners, zodat zij de kennis zo laagdrempelig mogelijk bij de doelgroep kunnen krijgen.

Bij dit alles is ons overkoepelend motto dat we als werkgroep bijdragen aan de randvoorwaarden voor realisatie van logistieke laadinfrastructuur.

Meer weten?