Gemeenten

Aan alle kanten wordt hard gewerkt om de groei van elektrisch vervoer bij te benen met passende oplaadinfrastructuur. Ook voor gemeenten is het goed om op tijd keuzes te maken zodat de laadinfra slim gerealiseerd wordt. Door in te leven in doelgroepen en eigen lokale uitdagingen kan er op tijd voldoende budget, menskracht en middelen vrijgemaakt worden. Om de realisatie van laadinfrastructuur in de openbare ruimte in goede banen te leiden, is het belangrijk om zorgvuldig na te denken over de vele technische en organisatorische afwegingen.

Op deze plek lees je meer over onderwerpen als visie en beleid en uitvoer en beheer. Specifieke vragen kun je stellen via info@nklnederland.nl.

Kennisdocumenten

Visie en beleid

Uitvoer en beheer

Laadpalen

Voordat een laadpaal daadwerkelijk in de grond staat, gaan daar tal van technische en organisatorische keuzes aan vooraf. Met de Basisset AC-laadinfrastructuur weet je precies waar je aan moet denken. De basisset bestaat uit een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst. De ‘Basisset AC-laadinfrastructuur’ helpt je goede contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur.

Een goede DC-laadinfrastructuur maakt het voor alle soorten voertuigen mogelijk om snel te laden. Daarmee is het onmisbaar voor de transitie naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ laat zien welke eisen je kunt stellen aan het laden op hoog vermogen. Het is daarmee een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer.

De samenwerkingsovereenkomst vergunningenmodel is een standaardovereenkomst die kan worden toegepast door gemeenten en charge point operators in het vergunningenmodel ten behoeve van het plaatsen en exploiteren van laadpalen voor elektrisch vervoer in de publieke ruimte.

Het Afwegingskader ‘verlengt private aansluitingspunten‘ geeft inzicht voor gemeenten of en op welke manier zij technisch verantwoord en veilig verlengd private aansluitpunten (VPA’s) kunnen toepassen.

Laadpleinen

Snelladen, logistiek laden en anders laden

Praktijkvoorbeelden

  • Laadpaalnodig.nl aanvraagportaal
    Wil je weten hoe het aanvraagportaal laadpaalnodig.nl in de praktijk werkt? Lees de gebruikerservaring van ENGIE.
  • Zeeland: hoe laadinfra te integreren in Regionale Energiestrategie (RES)?
    Regio Zeeland heeft als eerste een RES opgeleverd. Deze is het resultaat van overleg aan drie sectortafels: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit. Zeeland ziet een duurzame infrastructuur, die rijden en varen zonder CO2-uitstoot mogelijk maakt, als een integraal onderdeel. Daarmee is het een mooi voorbeeld voor andere regio’s. Laat je inspireren door de RES 1.0 van Zeeland. In het hoofdstuk Mobiliteit zijn onder meer een toekomstprognose voor laadinfrastructuur en acties voor verduurzaming van personenmobiliteit en de logistieke sector opgenomen. Het hoofdstuk begint op pagina 87.

Nieuws