Gemeenten

Aan alle kanten wordt hard gewerkt om de groei van elektrisch vervoer bij te benen met passende oplaadinfrastructuur. Ook voor gemeenten is het goed om op tijd keuzes te maken zodat de laadinfrastructuur op de juiste manier wordt ingericht. Om de realisatie van laadinfrastructuur in de openbare ruimte in goede banen te leiden, is het belangrijk om zorgvuldig na te denken over de vele technische en organisatorische afwegingen. NKL biedt je praktische handreikingen, tools en templates om tot de juiste keuzen en afspraken te komen.

Visie en beleid

Hoe vorm je visie en beleid voor een passende laadinfrastructuur voor het elektrisch vervoer binnen jouw gemeente?

     Publieke laadinfrastructuur
     Privaat laden
  • Bekijk voor het stimuleren van private laadinfrastructuur en welke rol je als gemeente hebt ons kennisoverzicht ‘Privaat Laden’.
  • Het Afwegingskader ‘verlengd private aansluitingspunten‘ geeft inzicht voor gemeenten of en op welke manier zij technisch verantwoord en veilig verlengd private aansluitpunten (VPA’s)kunnen toepassen.
     Laadinfrastructuur voor commercieel vervoer

Realisatie van laadinfrastructuur

Waar moet je aan denken bij het plaatsen van laadpalen, het ontwikkelen van slimme laadpleinen of het plaatsten van snelladers?

     (Publieke) laadpalen | publieke laadinfra reguliere palen

Concessie

  • Voordat een laadpaal daadwerkelijk in de grond staat, gaan daar tal van technische en organisatorische keuzes aan vooraf. Met de Basisset AC-laadinfrastructuur weet je precies waar je aan moet denken. De basisset bestaat uit een handleiding contracteren, een programma van eisen en een voorbeeldovereenkomst. Het helpt je goede contractuele afspraken te maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur.
  • Aanbestedingsoverzicht voor plaatsing laadinfrastructuur

Vergunningenmodel
De samenwerkingsovereenkomst vergunningenmodel is een standaardovereenkomst die kan worden toegepast door gemeenten en charge point operators voor van het plaatsen en exploiteren van laadpalen voor elektrisch vervoer in de publieke ruimte.

     Elektrische deelauto’s

Steeds meer gemeenten bieden deelauto’s aan en willen vaak dat deze zo veel mogelijk elektrisch zijn. Maar hoe leid je dit in goede banen? Welke invloed hebben elektrische deelauto’s op de laadinfrastructuur in jouw gemeente? En met wie werk je samen om van elektrisch deelrijden een succes te maken? In onze online handreiking vind je actuele informatie, veelvoorkomende situaties en praktische handvatten.

     Snelladen/laden op hoog vermogen
  • Een goede DC-laadinfrastructuurmaakt het voor alle soorten voertuigen mogelijk om snel te laden. Daarmee is het onmisbaar voor de transitie naar zero-emissievervoer. De ‘Basisset DC-laadinfrastructuur’ laat zien welke eisen je kunt stellen aan het laden op hoog vermogen. Het is daarmee een onmisbare schakel naar zero-emissievervoer.
  • Waar en hoe kun je het beste snelladers plaatsen? De vraag naar publieke snelladers groeit. Welke soorten snelladers zijn er en waar moet je aan denken bij de uitrol van snelladers in de openbare laadinfrastructuur? In onze online handreiking lees je hoe je dit het beste aan kunt pakken.
     Laadpleinen

Steeds meer gemeenten kiezen voor laadpleinen om aan de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur te voldoen. Een laadplein bestaat uit meer dan twee laadpunten die één aansluiting delen. Wanneer kies je voor een laadplein? Wat zijn de beste plekken? En wat zijn de voordelen van (slimme) laadpleinen? Ga naar het kennisoverzicht laadpleinen om de juiste afwegingen te maken.

     Anders laden
     Laadpleinen

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om naast individuele laadpalen ook laadpleinen aan te leggen. Men spreekt van een laadplein wanneer er meer dan twee laadpunten op eenzelfde netaansluiting zitten. De laadpalen delen dus dezelfde voeding. Dit is een efficiënte manier om te voldoen aan de groeiende behoefte aan laadinfrastructuur.

  • De Handreiking realisatie laadpleinen helpt om overzicht te krijgen en behouden bij het realiseren van laadpleinen. Wil je meer weten over de voordelen van laadpleinen en het aanleggen van slimme laadpleinen, met toepassingen van slim laden en voorbereiding op vehicle-to-grid, kijk dan op www.nklnederland.nl/slimme-laadpleinen.
  • Er zijn een aantal basiseisen waar elk laadplein aan moet voldoen. Het gaat dan om bijvoorbeeld functionaliteiten, vormgeving, beheer, techniek en veiligheid. Per situatie kan dit basiseisenpakket worden aangevuld met opties. De Basisset afspraken laadpleinen geeft overzicht van de eisen en opties bij het maken van afspraken rond een laadplein.

Begrippenlijst

Praktijkvoorbeelden

 • Laadpaalnodig.nl aanvraagportaal
  Wil je weten hoe het aanvraagportaal laadpaalnodig.nl in de praktijk werkt? Lees de gebruikerservaring van ENGIE.
 • Zeeland: hoe laadinfra te integreren in Regionale Energiestrategie (RES)?
  Regio Zeeland heeft als eerste een RES opgeleverd. Deze is het resultaat van overleg aan drie sectortafels: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit. Zeeland ziet een duurzame infrastructuur, die rijden en varen zonder CO2-uitstoot mogelijk maakt, als een integraal onderdeel. Daarmee is het een mooi voorbeeld voor andere regio’s. Laat je inspireren door de RES 1.0 van Zeeland. In het hoofdstuk Mobiliteit zijn onder meer een toekomstprognose voor laadinfrastructuur en acties voor verduurzaming van personenmobiliteit en de logistieke sector opgenomen. Het hoofdstuk begint op pagina 87.

Nieuws