Goed voorbereid een overeenkomst voor laadpalen afsluiten

Als je laadpalen voor elektrische auto’s gaat plaatsen, wil je natuurlijk dat die aan alle eisen voldoen voor kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Daarnaast heb je waarschijnlijk ook zelf wensen, bijvoorbeeld over hoe de laadpaalexploitant de prijs verrekent en storingen verhelpt. Om een goede overeenkomst af te sluiten die aan alle eisen en wensen voldoet, kun je gebruikmaken van de Basisset AC-laadinfrastructuur.

De Basisset Laadinfrastructuur bestaat uit drie delen:

  • een handleiding contracteren laadinfrastructuur
  • een programma van eisen
  • een voorbeeldovereenkomst

Voor wie?
De Basisset AC-laadinfrastructuur is voor iedereen die goede contractuele afspraken wil maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur. De documenten zijn in de eerste plaats een hulpmiddel voor gemeenten die werken volgens concessie- of opdrachtmodel, maar ook private partijen en gemeenten die werken volgens openmarktmodel kunnen eruit putten om een overeenkomst op te stellen.

Waarom de basisset gebruiken?
Voordat een laadpaal daadwerkelijk in de grond staat, gaan daar tal van technische en organisatorische keuzes aan vooraf. Als je van de basisset gebruikmaakt, weet je precies waar je aan moet denken. Je hebt zelfs direct standaardteksten tot je beschikking, die je kunt opnemen in je eigen overeenkomst en programma van eisen. Het neemt je dus veel voorwerk uit handen. Ook als je nog geen ervaring hebt in dit veld, kun je de basisset gebruiken als uitgangspunt om een contract op te stellen.

Achtergrond basisset
De Basisset AC-laadinfrastructuur is opgesteld op basis van ervaringen in de publieke en semipublieke sector. Zowel opdrachtgevende partijen – gemeenten – als opdrachtnemende partijen – laadpaalexploitanten – hebben meegedacht. Zo is een pakket ontstaan dat zich in de praktijk heeft bewezen en waar veel partijen achter staan. Hoe meer partijen gebruikmaken van dit pakket, hoe meer laadinfrastructuur standaardiseert. En dat helpt weer om te versnellen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Toelichting handleiding contracteren laadinfrastructuur
De handleiding is het eerste document dat je gebruikt als je een contract wilt opstellen. In dit document staan de belangrijkste afwegingen die je moet maken om laadpalen in te kopen. Om daarin goede keuzes te maken, verwijst de handleiding naar referentieprojecten. Zo zie je precies hoe andere opdrachtgevende partijen wensen en eisen in aanbestedingsdocumenten en opdrachtovereenkomsten hebben toegepast.

Toelichting programma van eisen
Het programma van eisen bestaat uit twee delen: een set aan minimale eisen, en een set aan beleidsspecifieke eisen. De minimale eisen moeten in principe in elk contract worden opgenomen, de beleidsspecifieke eisen zijn aanvullend.
Je kunt uit dit document rechtstreeks overnemen wat jij wilt vastleggen over: aanvraag en realisatie; omgeving en locatie; beheer en monitoring; functionaliteiten; vormgeving; techniek en veiligheid; gebruiksgemak; slim laden en V2G; standaarden en normen.
Je legt bijvoorbeeld vast aan welke veiligheidsnormen een laadpaal moet voldoen, hoe de opdrachtnemer handelt bij een stroomstoring of vandalisme, welke gebruiksdata tot je beschikking staan en nog veel meer.
In het document staat bij elke eis aangegeven of deze van toepassing is voor publieke, semipublieke of private laadpalen, of voor alle drie.

Toelichting voorbeeldovereenkomst
Deze voorbeeldtekst kun je als sjabloon gebruiken voor je eigen overeenkomst.

Meer ondersteuning
Deze basisset is te gebruiken als je reguliere laadpalen wilt realiseren. In de loop van 2021 verschijnen er basissets voor laadpleinen en snelladers. Ook komt er een toevoeging aan het programma van eisen voor gemeenten die werken met het openmarktmodel.

Downloads
Handleiding contracteren laadinfrastructuur
Programma van eisen
Voorbeeldovereenkomst laadinfra

Vervolg Basisset Laadinfrastructuur
In de loop van 2021 verschijnen er basissets voor laadpleinen en snelladers. Ook komt er een toevoeging aan het programma van eisen voor gemeenten die werken met het openmarktmodel.