Handreiking en eisenset voor veilig gebruik openbare laadpalen in de bouw

Hoe kunnen we veilig gebruik van openbare laadvoorzieningen voor bouwwerkzaamheden garanderen? Hiervoor hebben Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handreiking en een eisenset ontwikkeld.

Waarom deze handleiding en eisenset?
Bouwmaterieel aansluiten op een laadpaal brengt emissieloos bouwen dichterbij. Maar het moet wel veilig gebeuren. Ook ontbreekt het nu nog aan goede afstemming met de eigenaar van de laadpaal. Daarom zijn een handleiding en een veiligheidseisenset ontwikkeld om schade en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Voor wie?
De handreiking en eisenset zijn bedoeld voor opdrachtgevers (vaak gemeenten), eigenaren van laadinfrastructuur en aannemers die gebruikmaken van publieke laadpalen (tot max 3x25A) op een vaste plek, om kleinere en stilstaande apparaten in de bouw mee te voeden. De documenten helpen opdrachtgevers en eigenaren van laadinfrastructuur om een veilig gebruik te kunnen garanderen.

Wat staat erin?
De handreiking beschrijft de noodzaak en voordelen van emissieloze bouwplaatsen, de mogelijkheden van laden op de bouwplaats, de veiligheidseisen (in het kort), een stappenplan met de rolverdeling en een aantal praktische tips. De eisenset beschrijft op detail de veiligheidseisen voor de laadpaal, het bouwmaterieel en de adapter

Wie zijn betrokken?
De handreiking is een product van NKL en RVO, opgesteld door Lootens Vigleco en NKL, in samenwerking en afstemming met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (werkgroepen Logistiek en Veiligheid), marktpartijen en netbeheerders.

Wanneer verschenen?
De handreiking en eisenset ‘ Veilig gebruik van openbare laadpalen voor de bouw’ is verschenen in april 2023.