Handreiking helpt veilig gebruik van openbare laadpalen op bouwplaatsen

Hoe kan de bouw op een veilige manier openbare laadpalen gebruiken? Daarvoor is een handreiking verschenen, inclusief een set met veiligheidseisen. Bedoeld voor opdrachtgevers (vaak gemeenten), eigenaren van de laadinfrastructuur en aannemers. De handreiking genaamd ‘Veilig gebruik van openbare laadpalen voor de bouw’ is opgesteld door Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bouwmaterieel aansluiten op een laadpaal brengt emissieloos bouwen dichterbij. Ook kunnen hierdoor projecten doorgaan, die ander misschien belemmerd worden door een hoge uitstoot in het kader van de stikstofwetgeving. Maar het moet wel veilig gebeuren. Ook ontbreekt het nu nog aan goede afstemming met de eigenaar van de laadpaal. Hierover gaat de handreiking. Het document beschrijft de veiligheidseisen, de mogelijkheden, een stappenplan met de rolverdeling en een aantal praktische tips.

Veiligheidseisen om schade en letsel te voorkomen
Laadpalen én EV’s moeten aan technische veiligheidsprotocollen voldoen. Maar voor elektrisch materieel bestaan nog geen uniforme veiligheidseisen voor koppeling aan een laadpunt. Er zijn adapters en machines in omloop die in combinatie met een laadpaal onveilig kunnen zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom zijn veiligheidseisen opgesteld voor de laadpaal, het bouwmaterieel en de adapter. Deze ondersteunen opdrachtgevers en eigenaren van laadinfrastructuur om veilig gebruik te kunnen garanderen.

De mogelijkheden
Om veilig te laden gebruiken elektrische voertuigen (EV’s) het mode 3-protocol met een type 2-stekker. Dit wil zeggen dat het voertuig en het laadstation met elkaar communiceren en onderling ‘afspreken’ hoe het laden dient te verlopen. Al het elektrisch materieel met dit protocol en type stekker kun je in principe ook op een laadpaal aansluiten. Openbare laadpalen kunnen dat goed aan, ook langdurig. De gemeenten Arnhem, Utrecht en Amsterdam hebben hier al ervaring mee opgedaan.

Stappenplan en rolverdeling
Bij het gebruik van laadpalen op de bouwplaats zijn verschillende partijen betrokken: de gemeente, de aannemer en de CPO. De handreiking bevat een handig stappenplan dat beschrijft wie op welk moment een rol speelt en welke afspraken je moet maken. Uitgaande van het verloop van een bouwproject op initiatief van de gemeente, met aanwezige laadpalen. Daarnaast staan nog een aantal andere scenario’s beschreven. Als niet de gemeente, maar een commerciële partij initiatiefnemer is van het bouwproject. Als er nog geen (of onvoldoende) laadpalen staan op de bouwplaats. Of als de laadpaal wat verder afstaat van de bouwplaats.