Het energiesysteem van 2050: zijn we er klaar voor?

De hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseert het symposium ‘Het energiesysteem van 2050: zijn we er klaar voor’, onder andere in samenwerking met NKL. 

 

In 2050 willen we beschikken over een grotendeels duurzaam energiesysteem. Tijdens dit symposium willen we helderheid creëren in wat we weten, kennen, kunnen en moeten op weg naar dit energiesysteem. Op weg naar 2050 zijn er al diverse ambities en doelen geformuleerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Met dit symposium proberen we blinde vlekken in de te maken stappen te achterhalen. Dit doen we samen met jou. 

Keynote sprekers zijn onder andere :

  • Mart van Bracht, programmadirecteur Systeemintegratie Topsector Energie
  • Marsha Wagner, programmadirecteur Human Capital Agenda Topsector Energie
  • Kristel Lammers, programmadirecteur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (RES)
  • Pallas Agterberg, Challenge Officer Alliander en lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 

Naast het plenaire programma zijn er verschillende deelsessies over economie, gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, infrastructuur en ruimte, bedrijfskundige / juridische aspecten, afwegingskaders en diversen (experimenteren, zelf doen, durven). 
Heb jij kennis en ervaring op één van deze terreinen die je wilt delen tijdens dit symposium in één van de deelsessies, met je dan aan via balanced.energy.systems@han.nl. NKL programmamanager Robert van den Hoed zal de deelsessie ‘mobiliteit’ verzorgen. 

Ben je geïnteresseerd als spreker, of als deelnemer en wil je het hele programma bekijken of je aanmelden? Ga dan naar deze website.