Hoe kun je het plaatsen van snelladers sturen?

Je ziet steeds meer snelladers op privaat en semipubliek terrein, zoals bij tankstations, supermarkten en horeca. Ook vragen marktpartijen steeds vaker aan gemeenten of zij een snellaadlocatie op publieke grond mogen realiseren. Hoe kunnen we nu voorkomen dat op sommige locaties te veel snelladers komen, terwijl andere plekken juiste achterblijven? Kunnen we snelladers op nieuwe locaties stimuleren of reguleren? En wat is dan de rol van de nieuwe Omgevingswet?

Wij vroegen het aan Jo Deckers, beleidsmedewerker laadinfrastructuur bij de provincie Noord-Brabant en projectmanager van NAL-regio Zuid.

Jo: “Veel gemeenten binnen en buiten onze regio worstelen met de vraag: hoe kunnen we het uitrollen en opschalen van snelladers nu beter reguleren? Ze hebben behoefte aan concrete handvatten voor het maken en vaststellen van snellaadbeleid. En hoe dit doorvertaald kan worden naar juridische instrumenten, bijvoorbeeld door regels te stellen aan (de effecten) van snelladen. Na een korte marktconsultatie bleek dat snellaadbeleid vooral betrekking heeft op de leefomgeving. Daarom waren we benieuwd welke sturingsmogelijkheden de nieuwe Omgevingswet biedt en hebben NAL-regio’s Zuid en Oost een bureau dat gespecialiseerd is in omgevingsrecht gevraagd om dit verder te onderzoeken.”

Handreiking Snelladen en de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet is begin dit jaar ingegaan. Daarmee zijn de oude instrumenten om de ruimtelijke ordening te reguleren, vervangen door de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het bureau Pouderoyen- Tonnaer heeft op basis van deze nieuwe juridische instrumenten en bestaande jurisprudenties in kaart gebracht wat de mogelijkheden voor gemeenten zijn om regels te stellen aan snelladen en snellaadinfrastructuur. Samen met de opdrachtgevers, een klankbordgroep van gemeenten en NKL is hier de Handreiking Snelladen en de Omgevingswet uit voort gekomen. Jo: “Zo hebben beleidsmakers en adviseurs bij gemeenten en provincies een praktisch hulpmiddel om beleidsregels concreet te maken. Ook hebben we in deze handreiking twee omgevingsplanregels zo concreet mogelijk uitgewerkt, zodat gemeenten de interne dialoog goed kunnen voeren: één om effecten van snelladen, het kortparkeren, te sturen, en één om de ontwikkeling van snelladers op gewenste locaties te vergemakkelijken.”

Indirect sturen

Uit het onderzoek van Pouderoyen-Tonnaer blijkt dat gemeenten buiten de openbare ruimte alleen indirect kunnen sturen op snellaadinitiatieven. Jo: “”het plaatsen van snelladers in principe vergunningsvrij is, geldt dit niet voor de bouw van bijbehorende voorzieningen, zoals een overkapping of een batterijopslag. Gemeenten hebben zo dus wel enige invloed op de omvang van een snellaadlocatie. Ook is het mogelijk om te sturen op de effecten van snelladen (kortparkeren) in het algemeen. Vandaar dat hier in de handreiking ook een planregel voor opgesteld is. Voor snelladers in de openbare ruimte heeft de exploitant een opdracht van de gemeente nodig, hier zijn voor een gemeente dus wat meer sturingsmogelijkheden.”

Aan de slag

Wil je aan de slag? Kijk hier voor de laatste versie van de Handreiking Snelladen en Omgevingswet. Omdat de Omgevingswet afgelopen januari is ingegaan, is de jurisprudentie nog volop in ontwikkeling. Check daarom altijd de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie. Als nieuwe jurisprudentie aanleiding biedt voor meer sturingsmogelijkheden voor snelladen, nemen we dit zo spoedig mogelijk op in deze handreiking.

Vergunningsplichtig maken?

Jo: “In 2010 is vastgelegd dat de aanleg en het gebruik van snellaadinfrastructuur vergunningsvrij moet zijn. Je merkt dat de houdbaarheid hiervan zowel in de praktijk als in de rechtszaal onder druk komt te staan. Of snellaadinfrastructuur in de toekomst vergunningsgplichtig gemaakt kan worden, moet verder onderzocht worden. Het voordeel is dan dat omwonenden betrokken kunnen worden bij de planvorming en er een meer integrale afweging gemaakt kan worden voor toekomstbestendige snellaadvoorzieningen. Wil je daarover meedenken? Dan gaan we graag met je in gesprek.”

Meer weten?

De Handreiking Snelladen en de Omgevingswet kun je hier inzien. Ook vertellen we hier meer over tijdens onze online Kennisshow Opschalen binnenstedelijk snelladen, wat komt daar bij kijken? op dinsdag 14 mei van 13.00-14.00 uur.

Wil je aan de slag met beleid voor snelladen? Kijk dan ook eens op onze online handreiking: “Waar en hoe kun je het beste snelladers plaatsen?

De NAL-regio’s Zuid en Oost en NKL waren samen de opdrachtgevers van Pouderoyen-Tonnaer. Pouderoyen-Tonnaer heeft op haar beurt op onderdelen expertise ingeschakeld bij Stantec. De klankbordgroep bestond uit de gemeenten Bergen op Zoom, Enschede, Maastricht, Neder-Betuwe, Nijmegen, Oosterhout en Venlo.