Hoe sluit je aan op het net?

Vermogen van de aansluiting
Ga slim om met de netaansluiting. Hoe zwaarder de netaansluiting, hoe duurder. Een laadplein hoeft niet altijd op vol vermogen te draaien, simpelweg omdat lang niet altijd alle plekken bezet zijn én omdat de ene auto al meer is opgeladen dan de andere. Door middel van slimme laadoplossingen kan het beschikbare vermogen over meerdere voertuigen worden verdeeld. Door te kiezen voor een minder grote netaansluiting worden kosten bespaard. Veel CPO’s starten met een kleinere netaansluiting, die ze bij goed gebruik van het plein verzwaren. Ze bereiden de infrastructuur daarbij wel voor op hogere vermogens. Houd hierbij rekening met de doorlooptijden, de verschillende aansluitcategorieën en overleg met de netbeheerder over de mogelijkheden.

Batterij als buffer
Bij sommige laadpleinen is het geleverde vermogen via de netaansluiting beperkt. Hierdoor kan niet altijd het gewenste vermogen worden geleverd op de momenten dat deze gevraagd wordt. Door het plaatsen van een batterij tussen netaansluiting en laadpaal kan tóch het gewenste hogere vermogen geleverd worden. Op momenten dat er niemand gebruikmaakt van het laadplein, laadt de batterij op. Vervolgens levert de batterij het vereiste vermogen terug als er wél auto’s zijn aangesloten.

Aansluiten op gebouw
Een slim laadplein aansluiten op een (grote) netaansluiting van een nabijgelegen gebouw levert financiële voordelen op. Want wat er al is qua infrastructuur, hoef je niet opnieuw aan te leggen. Als dat gebouw dan ook nog eens energie opwekt door middel van zonnepanelen, is er zelfs sprake van dubbele winst. Deze koppeling aan een bestaande netaansluiting vraagt wel om een goede afstemming tussen de gebouweigenaar, CPO en netbeheerder over beheer, prijzen en capaciteitsverdeling.

Afstand tot het net
Hoe korter de afstand van de laadpalen tot het net is, hoe lager de kosten. Met een gunstige plaatsing van de laadinfrastructuur, kun je dus geld besparen Het gaat hier niet alleen om de laadpalen maar ook om de verdeelkasten, die  soms lastig zijn in te passen in de openbare ruimte. Die puzzel kan het best in een zo vroegtijdig stadium worden gelegd, om beter inzicht te krijgen in de kosten.

Meteen inzetten op slimme palen
Met Vehicle to Grid (V2G) leveren elektrische auto’s stroom terug aan het net. Moet je Vehicle to Grid (V2G) wel of niet meenemen in je plannen?

De V2G-technieken zijn nog volop in ontwikkeling. Ons advies is om V2G wel direct mee te nemen in de hardware of hier in ieder geval goede afspraken over te maken. Achteraf hardware aanpassen aan V2G is duur en soms zelfs onmogelijk, bijvoorbeeld vanwege de beschikbare ruimte in de kast.

AC vs. DC palen
Om DC-laadinfrastructuur (gelijkstroom) ook geschikt te maken voor AC-laden (wisselstroom) zijn kostbare omvormers/transformators noodzakelijk. Houd hier rekening mee in de business case, zodat een project niet duurder uitpakt dan eerder was begroot.

Integratie van energiesystemen bij laadplein