Hoe sluit je een laadplein aan op het net?

De netaansluiting is vaak een hoge kostenpost bij de realisatie van een laadplein. Hoe beperk je de kosten en waar moet je rekening mee houden? En welke mogelijkheden zijn er bij een beperkt vermogen?

Hoe zwaarder de netaansluiting, hoe duurder. Een laadplein hoeft niet altijd op vol vermogen te draaien, omdat lang niet altijd alle plekken bezet zijn én omdat de ene auto al meer is opgeladen dan de andere. Met slimme laadoplossingen kan het beschikbare vermogen bovendien over meerdere voertuigen worden verdeeld. Door te kiezen voor een minder grote netaansluiting worden kosten bespaard. Veel CPO’s starten met een kleinere netaansluiting, die ze bij goed gebruik van het plein verzwaren. Ze bereiden de infrastructuur daarbij wel voor op hogere vermogens. Houd hierbij rekening met de doorlooptijden, de verschillende aansluitcategorieën en overleg met de netbeheerder over de mogelijkheden.

Bij sommige laadpleinen is het geleverde vermogen via de netaansluiting beperkt. Met een batterij tussen netaansluiting en laadpaal kan tóch het gewenste hogere vermogen geleverd worden. Op momenten dat er niemand gebruikmaakt van het laadplein, laadt de batterij op. Vervolgens levert de batterij het vereiste vermogen terug als er wél auto’s zijn aangesloten.

Een slim laadplein aansluiten op een (grote) netaansluiting van een nabijgelegen gebouw levert financiële voordelen op. Want wat er al is qua infrastructuur, hoef je niet opnieuw aan te leggen. Als dat gebouw dan ook nog eens energie opwekt met zonnepanelen, is er zelfs sprake van dubbele winst. Deze koppeling aan een bestaande netaansluiting vraagt wel om een goede afstemming tussen de gebouweigenaar, CPO en netbeheerder over beheer, prijzen en capaciteitsverdeling.

Hoe korter de afstand van de laadpalen tot het net is, hoe lager de kosten. Met een gunstige plaatsing van de laadinfrastructuur, kun je dus geld besparen. Het gaat hier niet alleen om de laadpalen maar ook om de verdeelkasten, die soms lastig zijn in te passen in de openbare ruimte. Die puzzel kan het best in een zo vroegtijdig stadium worden gelegd, om beter inzicht te krijgen in de kosten.

Om DC-laadinfrastructuur (gelijkstroom) ook geschikt te maken voor AC-laden (wisselstroom) zijn kostbare omvormers/transformators noodzakelijk. Houd hier rekening mee in de businesscase, zodat een project niet duurder uitpakt dan eerder was begroot.