Inrichting ZE-zone Tilburg

Kaart Milieuzone Tilburg

De gemeente Tilburg richt een zero-emissiezone in. Waar loopt de gemeente zoal tegenaan bij het bepalen van de laadbehoefte? Michiel de Voogd, beleidsmedewerker Luchtkwaliteit gemeente Tilburg geeft drie tips.

  1. Begin op tijd. De inrichting van een zero-emissiezone is een heel grote verandering voor de stad. Als je al een milieuzone hebt, zoals wij, heb je een grote voorsprong. Maar dan nog is het een complex project.
  2. Probeer niet zelf het wiel uit te vinden. Onderzoek doen naar de laadbehoefte is specialistenwerk, ga daar niet als gemeente zelf aan beginnen. Als de blauwdruk van Tilburg klaar is, zijn die gegevens voor veel gemeenten te gebruiken. Dat is ook in het belang van de vervoerssector: die krijgt het lastig als elke stad zelf iets gaat ontwikkelen.
  3. Polderen moet. We overleggen met veel partijen. En dat moet ook, want anders kom je er niet. Als je een zero-emissiezone invoert, moet iedereen erachter staan. Ga in gesprek met het MKB over wat er op ze afkomt. Wij laten onderzoek doen om in kaart te brengen hoe zzp’ers zich voorbereiden op de transitie naar emissieloos vervoer. Die groep willen we juist ook horen, want die zijn het meest kwetsbaar.

Meer is te lezen in de studie naar betekenis van de ZE stadslogistiek in Tilburg voor de laadbehoefte. Lees ook het kennisartikel Zo bepaal je de laadbehoefte voor gemeenten.