Integraal laadbeleid ontwikkelen? Vernieuwde handreiking en format ‘Integrale laadvisie’ helpt gemeenten op weg

Ontwikkelingen op het gebied van snelladen, deelmobiliteit, logistiek en laden voor de bouw vragen om een integrale laadvisie. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft NKL de handreiking Visie en Beleid en het format ‘Integrale laadvisie’ onlangs vernieuwd. De tools werden gepresenteerd tijdens de NKL Kennisshow op 25 juni 2024.

Het aantal elektrische voertuigen groeit hard. Deze moeten altijd en overal kunnen laden. Daarom is in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) afgesproken dat iedere gemeente een integrale laadvisie opstelt én actueel houdt.

Bredere scope

Veel gemeenten hebben al een laadvisie en zijn nu toe aan een update. Deze update betreft vooral een scope-uitbreiding naar een integrale laadvisie. Daarmee wordt bedoeld: een visie voor een dekkend laadnetwerk dat álle vormen van laden omvat. In publieke én private ruimte. Voor alle gebruikersgroepen van elektrische voertuigen, dus ook bijvoorbeeld logistiek en deelmobiliteit. En op alle verschillende laadlocaties: binnen de bebouwde kom, onderweg, op bedrijventerreinen en op bouwplaatsen.

Nieuwe onderdelen

Deze integrale blik is verwerkt in de nieuwe online handreiking Visie en Beleid. Op de pagina Update lees je welke onderdelen vernieuwd zijn in de handreiking. Zo bevat de handreiking nieuwe gebruikersgroepen, wordt er onderscheid gemaakt in laadlocaties en zijn er meer beleidsmaatregelen voor private laadinfra opgenomen. Ook het format ‘Integrale laadvisie’ is vernieuwd. Dit document helpt je in zes stappen naar een integrale laadvisie, compleet met keuzeopties en voorbeeldteksten.

Kennisshow

Tijdens een speciale kennisshow op 25 juni ‘Laadvisie: Een geïntegreerde aanpak voor personenvervoer, logistieke, deelmobiliteit en bouw’ kregen gemeenten uitleg hoe ze

met deze nieuwe handreiking en het format integraal laadbeleid kunnen ontwikkelen.

Daarmee kunnen gemeenten nog beter werken aan een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur.