Kennis- en actie-agenda Logistiek

Op 14 oktober 2021 is de Kennis- en actie-agenda Logistieke Laadinfrastructuur gelanceerd tijdens het Future of Charging Symposium. De agenda bevat de kennisvragen en acties die nodig zijn om op succesvolle wijze een passende logistieke laadinfrastructuur te realiseren. Het document is bedoeld voor partijen in de logistieke sector die zich voorbereiden op elektrisch rijden, voor beleidsmakers die bezig zijn met planning en realisatie van laadinfrastructuur en partijen in de keten van elektrisch rijden en laadinfrastructuur.

De agenda bevat vijf actielijnen:

  1. Prognoses: Waar en wanneer kan logistieke laadvraag worden verwacht? En met welke impact op het net, op zowel publieke als private locaties?
  2. Publieke stimulering van logistiek laden: Welke ondersteuning van lokale overheden is nodig bij het faciliteren van logistiek laden; zowel in het publieke als private domein?
  3. Privaat logistiek laden: Hoe zit het met standaarden, veiligheid, netimpact en basiseisen voor logistieke partijen ten aanzien van private laadoplossingen?
  4. Basisnetwerk voor de logistieke laadvraag: Hoe zetten we een publiek toegankelijk basisnetwerk van laadvoorzieningen op voor bestel- en vrachtvoertuigen?
  5. Laden op bouwlocaties: Hoe realiseren we meer mobiele laadoplossingen op bouwplaatsen (o.a. zwaar bouwtransport en elektrische voertuigen voor grond-, weg- en waterbouw)?

Meer weten?