Kennissessie: hoe verzeker je een laadplein voor elektrische trucks?

“Hebben jullie weleens nagedacht over de risico’s en het verzekeren van laadpleinen voor elektrische vrachtwagens?” Dat was de vraag die Pieter van der Veen (TVM Verzekeringen) stelde aan Rob de Groot, projectleider van Living Lab. Het was het begin van een interessante workshop over risicomanagement en verzekeringen voor laadpleinen.

Op 19 maart kwam een diverse groep van 26 deelnemers samen in NDC den Hommel in Utrecht voor deze workshop, georganiseerd door het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen in samenwerking met TVM Verzekeringen.
 
Risico’s en maatregelen voor laadpleinen

Tijdens de workshop gingen de deelnemers, waaronder laadpleineigenaren, brancheorganisaties, equipmentleveranciers en verzekeraars, in drie interactieve rondes aan de slag. De deelnemers namen een casestudy onder de loep waarin ze de risico’s van laadpleinen identificeerden, bespraken welke maatregelen ze konden nemen, en deelden ten slotte hun belangrijkste lessen en inzichten. Deze sessie stimuleerde de deelnemers niet alleen om kritisch na te denken over hun eigen projecten, maar bood ook waardevolle feedback aan verzekeraars. Duidelijk is dat voor een jonge sector als laadpleinen er nog weinig referentiegegevens zijn en dat samenwerking loont.

Ontwikkelen van veilige laadpleinen

“Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat laden een nieuw onderdeel is van mijn bedrijfsvoering” merkte een van de deelnemers op. Dit benadrukt het belang van bewustwording en proactief handelen in deze snel veranderende sector. Verzekeren is een laatste middel, waarbij het eerst gaat om goed na te denken over risico’s en mogelijke maatregelen om risico’s te verkleinen. Dat is goed risicomanagement. Een belangrijk advies is om met de eigen verzekeraar of de verzekeraar van de klant in gesprek te gaan. En wees ervan bewust dat veel risico’s al gedekt zijn in bestaande verzekeringen.

Hoewel we nog aan het begin staan, bieden workshops zoals deze waardevolle inzichten en stimuleren discussies over de kansen en uitdagingen die laadpleinen met zich meebrengen.

We kijken terug op een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst, waarbij we niet alleen onze kennis verrijkten, maar ook waardevolle connecties legden. We kijken uit naar toekomstige samenwerkingen en blijven ons inzetten voor de verdere ontwikkeling van veilige en efficiënte laadpleinen voor elektrische trucks.

Meer weten over publieke initiatieven die onderzoeken hoe je slim en schaalbaar een basisnetwerk aanlegt? Kijk dan op “Ontwikkeling basisnetwerk voor publiek laden in de logistiek.”