Kwartiermaker maakt werk van Human Capital Agenda Laadinfra

Hoe zorgen we voor voldoende en goed gekwalificeerde mensen om de groei van elektrische laadinfrastructuur bij te kunnen benen? Dat hebben ElaadNL en NKL onderzocht, resulterend in het document ‘Naar een Human Capital Agenda Laadinfrastructuur’. Met de aanstelling van kwartiermaker Henk Bakker van PROOF Adviseurs op 10 januari 2022 komt de uitvoering een stap dichterbij.

De komende jaren moeten per werkdag 30 tot 70 publieke laadpalen worden aangesloten. Dat leidt tot duizenden extra banen, terwijl het tekort aan arbeidskrachten rond de energietransitie nu al nijpend is. Een Human Capital Agenda (HCA), specifiek voor laadinfra, biedt soelaas. Zo’n HCA omvat een visie, ambitie en aanpak om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Opgesteld in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, publieke partijen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

“Mensen moeten het doen. Goed opgeleide vakmensen die de uitrol van laadinfra daadwerkelijk realiseren, daar gaat het om.” Henk Bakker, kwartiermaker HCA

Deze aanpak is ook gevolgd voor de laadinfrastructuur. NKL en ElaadNL hebben samen met bedrijven in de sector, netbeheerders en opleidingsinstituten verkend welke acties nodig zijn om arbeidskrapte tegen te gaan. Het resultaat staat in de notitie ‘Naar een Human Capital Agenda Laadinfrastructuur’. De naam zegt het al: het document is een opmaat naar een structurele actieagenda, waaraan alle partijen zich verbinden. Hiermee gaat kwartiermaker Henk Bakker samen met NKL, ElaadNL en alle andere betrokkenen aan de slag. Zijn aanstelling is gefinancierd door het ministerie IenW. Bakker houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met ‘menselijk kapitaal’ en maakte HCA’s voor onder andere de bouw-, sport- en zorgsector en ook in verschillende regio’s. En nu dus voor de laadinfra.

“Het zijn de mensen die het succes van de uitrol van laadinfra bepalen. Daarvoor moeten vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.” Bakker noemt zelf enkele voorbeelden om die aansluiting te realiseren. “Scholen moeten weten hoeveel mensen de sector behoefte heeft en wat ze moeten kunnen. Het gaat ook over aantallen, dus het is belangrijk dat de sector aangeeft hoeveel mensen ze nodig hebben. En denk ook aan zij-instroom, dus dat je mensen met campagnes enthousiasmeert voor het vak en korte bijscholingstrajecten ontwikkelt en aanbiedt.”

Rondgang stakeholder
Maar het is niet zijn rol om de inhoudelijke acties te bepalen, zo benadrukt Bakker. “Ik ga vooral heel goed luisteren naar de behoeften en wensen van de stakeholders en deze vertalen naar een actieagenda. De agenda gaan we vervolgens sámen uitvoeren, dus ik ga ook commitment vragen. Wat kunnen partijen met inbreng van expertise, netwerken en middelen bijdragen aan deze gezamenlijke acties?” Bakker houdt hiervoor een rondgang langs alle stakeholders – denk aan Netbeheer Nederland, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, TLN, ministerie IenW, STL, opleidingsfondsen zoals SBB en GEO, de MBO Raad, S-BB en kennisinstellingen.

Ook wordt nauw samengewerkt met de brede human capital-omgeving ‘Mensen Maken de Transitie’, waarin onder andere de netbeheerders in bredere zin aan de energietransitie werken. Inzet is dat de beoogde themahouder rond laadinfrastructuur ook aansluit bij dit platform om kennis te bundelen. Een ander voorbeeld is het programma ‘de Uitdaging” van de Topsector Energie.

Structurele aandacht voor human capital
Naar verwachting ligt er – als Bakker iedereen snel kan spreken en de behoeften en het commitment helder zijn ­– in april een gezamenlijke HCA. Vervolgens kan in mei een themahouder starten om ervoor te zorgen dat alle acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Iemand die met alle partners zorgt voor structurele aandacht voor human capital, van en voor de sector, publieke organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen. Bakker: “Zodat we die droom kunnen realiseren: schoon en energiebewust rijden. Daarvoor heb je die laadinfrastructuur nodig. En dat lukt alleen met voldoende, goed opgeleide mensen.”

Meer weten?
Lees de notitie ‘Naar een Human Capital Agenda Laadinfrastructuur’.
Of neem contact op met Henk Bakker: henk@proofadviseurs.nl

Bron uitgelichte foto in nieuwsoverzicht: ElaadNL, fotograaf Bas Stoffelsen