Laadinfrastructuur op bedrijventerreinen

Wat kunnen gemeenten doen?

Ondernemers gaan steeds meer over op elektrische voertuigen. Voldoende laadinfrastructuur op bedrijventerreinen wordt hierdoor steeds urgenter. Om te voldoen aan de laadbehoefte hebben bedrijven inmiddels de eerste laadpleinen aangelegd op privaat terrein.

Gemeenten hebben baat bij een toename van laadinfra op bedrijventerreinen. Het helpt om verduurzamingsdoelen te halen, vermindert de druk op andere laadpunten en versterkt de economische concurrentiepositie. Grotere gemeenten in Nederland nemen al de eerste stappen in laadinfra op bedrijventerreinen.

Voor wie is deze handreiking interessant?

Deze handreiking is vooral interessant voor beleidsmakers mobiliteit, bedrijvigheid en energietransitie van middelgrote en kleinere gemeenten. De informatie geeft inzicht in het onderwerp ‘laden op bedrijventerreinen’. Het laat mogelijke oplossingen zien én maakt duidelijk welke rol gemeenten kunnen spelen. We geven bovendien inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Wat doen gemeenten zoal en hoe zijn hun ervaringen?

Staat jouw vraag er niet bij of heb je suggesties? Mail NKL.